5 maj – Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Dzień został zapoczątkowany we Francji w latach 90-ych XX wieku. Powinien być okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych, ich problemach i barierach z którymi na co dzień się zmagają oraz podejmowaniu prób rozwiązywania ich. Święto ma też na celu uświadamiać, iż żadnego rodzaju niepełnosprawność człowieka, nie może być przyczyną jego dyskryminacji.

Polecamy strony organizacji pomagającym osobom niepełnosprawnym:

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Portal WWW.NIEPELNOSPRAWNI.PL

Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Głuchych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Fundacja Fuga Mundi

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR)

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Na stronie stowarzyszenia Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami znajdziecie Państwo informacje o innych stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce.