Subkultury – netografia

Aby ułatwić zainteresowanym czytelnikom dotarcie do źródeł online poruszających temat subkultur młodzieżowych przygotowaliśmy netografię. Artykuły tu zamieszczone dotyczą analizy i prób zdefiniowania tego zjawiska  oraz mówią o jego wpływie na życie młodych ludzi.

 1. Adamowicz Klaudia, Od subkultury do postsubkultury. Zmiany w obszarze dzisiejszej kultury alternatywnej, „Estetyka i Krytyka” 2013, nr 2(29) s. 15-25 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6301/Adamowicz_Klaudia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. AlbańskiLeszek, Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2010 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.dbc.wroc.pl/Content/4052/PDF/patologia_spol.pdf
 3. Bergier Michał, Zjawisko punk w świetle badań i analiz, „Rozprawy Społeczne” 2011, t. V, nr 1, s. 70-73 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/05_zjawisko_punk.pdf
 4. Jeziński Marek, Wojtkowski Łukasz, Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa. Uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 2(32), s. 176-190 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/35435581/Hipsterzy_jako_post-wsp%C3%B3lnota_cyfrowa._Uwagi_o_post-subkulturowym_internetowym_folklorze
 5. Kałdon Barbara, Uwarunkowania i profilaktyka uczestnictwa młodzieży w subkulturach, „Resocjalizacja Polska” 2014, nr 6, s. 41-61 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2014-t6/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2014-t6-s41-61/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2014-t6-s41-61.pdf
 6. Kwapiszewski Józef, Współczesne subkultury młodzieżowe i ich rola w kulturze, „Słupskie Studia Filozoficzne” 2008, nr 7, s. 119-138 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://ssf.apsl.edu.pl/baza/wydawn/ssf07/kwapiszewski.pdf
 7. Lutostański Michał Jan, Symboliczne subkultury młodzieżowe na Mazowszu. Charakterystyka przynależności do punków, skinheadów i metali, „Kultura i Edukacja” 2011, nr 3 (82), s. 113-125 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/14483961/Symboliczne_subkultury_m%C5%82odzie%C5%BCowe_na_Mazowszu._Charakterystyka_przynale%C5%BCno%C5%9B%C4%87_do_punk%C3%B3w_skinhead%C3%B3w_i_metali
 8. Łysek Jan, Subkultury młodzieżowe w szkole, „Nauczyciel i Szkoła” 2010, nr 3 (48), s. 47-61 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2010-t3_(48)/Nauczyciel_i_Szkola-r2010-t3_(48)-s47-61/Nauczyciel_i_Szkola-r2010-t3_(48)-s47-61.pdf
 9. Melosik Zbyszko, Post-subkultury i tożsamość młodzieży współczesnej: tyrania tymczasowości? „Studia Edukacyjne”, 2016, nr 39, s. 73-96 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17636/1/SE_39_2016_Zbyszko_Melosik.pdf
 10. Mirowska Katarzyna, Bezsilni buntownicy. Subkultura hip-hopowa na wsi, praca pisana pod kierunkiem dr Beaty Kowalskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2013 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/5945564-Bezsilni-buntownicy-subkultura-hip-hopowa-na-wsi-katarzyna-mirowska-praca-pisana-pod-kierunkiem-dr-beaty-kowalskiej.html
 11. Pizło Piotr, Specyfika i ewolucja grupy subkulturowej metalowców we współczesnym społeczeństwie polskim, „Studia Humanistyczne” 2006, t. 4, s. 107-123 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2006/SH_2006_06.pdf
 12. Siuda Piotr, Fani jako specyficzna subkultura konsumpcji. Pomiędzy fanatyczną konsumpcją a oporem przeciwko konsumeryzmowi, W: W. Muszyński (red.), „Czas ukoi nas?”. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, s. 60-71 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/976/Piotr_Siuda_Fani_jako_subkultura_konsumpcji.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 13. Szapinskaja Jekatierina, Iwanow Siergiej, Subkultury w kontekście kultury popularnej: od subkulturowego protestu do postsubkulturowego konsumpcjonizmu, „Kultura i Społeczństwo” 2013, nr 4, s. 101-115 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://journals.pan.pl/Content/86829/PDF/Journal10276-Volume57_Issue4-06_paper.pdf
 14. Śmiałek Marceli, Subkultury młodzieżowe w Polsce: wybrane zagadnienia, Legionowo: Centrum Szkolenia Policji, 2015 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/1007769-Materialy-dydaktyczne.html
 15. Tankielun Weronika, Subkultury młodzieżowe – ujęcie kategorialne, definicyjne i faktograficzne, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne” 2012, nr 3, s. 9-26 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.kwartalnik.wsiie.olsztyn.pl/sites/default/files/kwartalnik/2012/3/Kwartalnik3_2012_1.pdf
 16. Woźniak-Krakowian Agata, Zajęcka Beata, Współczesne subkultury młodzieżowe. Próba analizy zjawiska, „PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: PSYCHOLOGIA”, 2007, z. XIV, s. 109-123 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://docplayer.pl/24525530-Wspo3czesne-subkultury-m3odzie-owe-proba-analizy-zjawiska.html
 17. Wójciuk Anna, Ekspresywność języka subkultury hip-hopowej, „ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UJ NAUKI HUMANISTYCZNE”, 2017, nr 3(18), s. 67–79 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/13725/Anna%20W%C3%B3jciuk%20Ekspresywno%C5%9B%C4%87%20j%C4%99zyka%20subkultury%20hip-hopowej.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 18. Zakrzewski, Stanisław, Subkultura „szalikowców” a bezpieczeństwo imprez sportowych, „Przegląd Strategiczn”, 2013, nr 2, s. 239-252 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/8834/1/16.%20ZAKRZEWSKI.pdf
 19. Złotucha Krzysztof, Wpływ subkultur na życie młodzieży, „Innowacje Psychologiczne” 2012, nr 1, s. 81-90 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/24525647-Wplyw-subkultur-na-zycie-mlodziezy.html