Kreatywna Skrzynka Nauczyciela Klas 1-3 (2)

Wszystkim nauczycielom klas 1-3, którzy chcą w swojej pracy z dziećmi stosować metody pobudzające kreatywność polecamy dwie ciekawe książki z naszych zbiorów.

Elżbieta Drygas, Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących czyli jak odkleić dziecko od krzesełka i przywrócić mu wyobraźnię.

>>>Zobacz opis na stronie wydawnictwa

>>>Zamów w katalogu

Igor Buszkowski, Kreatywne zabawy z papierem.

>>>Zobacz opis na stronie wydawnictwa

>>>Zamów w katalogu