Powiatowy Finał Wielkiej Ligi Czytelników

Biblioteka Pedagogiczna w Lipsku pełniąc funkcję Koordynatora Powiatowego IV Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników” wraz z Komitetem Organizacyjnym WLC zorganizowała 28 lutego 2019 r. II etap powiatowy Wielkiej Ligii Czytelników. Test finałowy został przeprowadzony w całej Polsce, w tym samym czasie.

Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 18. uczestników w dwóch kategoriach wiekowych z pięciu szkół powiatu lipskiego: Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. G. Bema w Lipsku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gozdawie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępie Kościelnej i Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Długowoli.

Uczniowie pisali jeden test w trzyosobowych drużynach. Czas pisania to 60 minut. Pytania testowe dotyczyły treści książki.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział w etapie powiatowym a koordynatorzy szkolno-biblioteczni podziękowania za przygotowanie uczniów.

Do półfinału wojewódzkiego awansuje jedna drużyna z każdej kategorii (kl. 1 – 4 i kl. 5 – 8) z każdego powiatu, która w drugim etapie uzyska najlepszy wynik z testu w tym powiecie, ale nie mniejszy niż 80% punktów (czyli 120 punktów).

Dzięki sponsorom tj. Wydawnictwu Bis i Panu Tomaszowi Krawczykowi – doradcy podatkowemu, wszyscy uczestnicy II etapu powiatowego WLC otrzymali nagrody książkowe i poczęstunek.

Powiatowy Finał Wielkiej Ligi Czytelników