Nowości dla nauczycieli- KARTY PRACY (listopad 2023)

Na rysunku nauczyciel wskazujący tablicę

Nauczycielom szczególnie polecamy listopadowe nowości. Wiele interesujących pedagogicznych i nie tylko „polecajek” znajdą Państwo na naszym Facebooku 

Okładka książki: "Karty pracy z tekstami do czytania ze zrozumieniem : dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" Karty pracy z tekstami do czytania ze zrozumieniem : dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. –  Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023

Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z autyzmem, afazją, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną lub z dysleksją). Karty posiadają podwójny walor edukacyjny: łączą naukę czytania ze zrozumieniem z poznawaniem polskich legend. Różnorodność i wielość ćwiczeń dotyczących każdej z legend pozwala na lepsze poznanie oraz zapamiętanie jej treści. Materiał został opracowany tak, aby nauczyciel mógł zindywidualizować pracę z uczniem w zależności od jego potrzeb i poziomu funkcjonowania. W trakcie pracy z kartami ćwiczone są wszystkie funkcje poznawcze, koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa, pamięć oraz koncentracja. Ponadto uczeń, pracując z publikacją, rozwija słownictwo bierne i czynne.

Karty dotyczą 9 legend: o Smoku Wawelskim/ o bazyliszku/  o złotej kaczce/    o Warsie i Sawie/    o warszawskiej Syrence/    o Juracie – królowej Bałtyku/    o Lechu, Czechu i Rusie/    o lwach gdańskich/    o lajkoniku.

Okładka książki: "Porozmawiaj ze mną! : karty pracy dla uczniów szkoły ponadpodstawowej do zajęć rewalidacyjnych." Porozmawiaj ze mną! : karty pracy dla uczniów szkoły ponadpodstawowej do zajęć rewalidacyjnych / Ewa Gnatowska. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Harmonia, 2023

Uczniowie szkół ponadpodstawowych powoli wchodzą w dorosłe życie i mają coraz więcej różnych doświadczeń. Warto przygotować młodzież na wyzwania stawiane przez otoczenie oraz na przyszłe zmiany. Pytania zamieszczone na kartach Porozmawiaj ze mną! dają możliwość poprowadzenia rozmowy w taki sposób, aby wspólnie z całą grupą zastanowić się, co można zrobić w sytuacjach zagrożenia lub jak ich uniknąć. Dodatkowo proponowane tematy dają możliwość poznania poglądów młodego człowieka, tego, jak postrzega świat i jak widzi siebie. Porozmawiaj ze mną! to materiał do wykorzystania na zajęciach z wychowawcą, rewalidacji oraz treningu umiejętności społecznych. Karty pomagają zaktywizować uczniów do podjęcia dyskusji na ważne dla nich tematy. Pozwalają ćwiczyć sztukę argumentowania, wyrażania swojego zdania oraz poszanowania odmienności perspektywy innych osób. Zajęcia z wykorzystaniem proponowanych tematów ułatwią naukę podejmowania odpowiedzialności za własne decyzje i zachęcą młodzież do rozwoju osobistego.

Publikacja będzie inspiracją dla nauczycieli i terapeutów do prowadzenia otwartych dyskusji na ważne tematy i poszukiwania wraz z uczniami rozwiązań w sytuacjach problemowych, które mogą przydarzyć się każdemu.

Spis tematów:    Z życia wzięte/    Media społecznościowe/    Słowa w sieci/    Fabryka plotek i ploteczek/    Wirtualne uczucia/    Pierwsze wrażenie/    Przyjaźń, miłość czy zauroczenie?/    Portale randkowe/    Kulisy sławy/    Stereotypy/    Czy oceny w szkole mają sens?/    Być czy mieć?/    Konsumpcjonizm i minimalizm/    Reklama/    Sekrety sukcesu/    Zmiana siebie/    Mobbing/    Stres i depresja.

Okładka książki: "Tacy jesteśmy : karty pracy dla dzieci z problemami w zachowaniu oraz z trudnościami z wyrażaniem i nazywaniem emocji." Tacy jesteśmy : karty pracy dla dzieci z problemami w zachowaniu oraz z trudnościami z wyrażaniem i nazywaniem emocji / Jacek Stojanowski. –  Wydanie II.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022

Dzięki kartom pracy Tacy jesteśmy uczniowie poznają swoje cechy charakteru i emocje, które najczęściej się u nich pojawiają. Uczą się nad nimi panować, dowiadują się, z czego one mogą wynikać i do czego prowadzić. Poznają również sposoby rozwijania dobrych cech charakteru oraz skutecznego zapanowania nad tymi złymi. Publikacja przeznaczona jest dla dzieci z problemami emocjonalnymi, a także problemami z zachowaniem i wyrażaniem oraz nazywaniem emocji. Karty pracy zawierają zarówno zadania, dzięki którym uczeń może na podstawie tekstu lub ilustracji opowiedzieć o cechach charakteru, stanach emocjonalnych, przeanalizować różne sytuacje społeczne, jak i takie, podczas wykonywania których aktywność dziecka polega na rysowaniu, kolorowaniu, wycinaniu oraz wklejaniu.

Okładka książki: "Lektury w telegraficznym skrócie : dla klas 7-8 : rysunkowe karty pracy." Lektury w telegraficznym skrócie : dla klas 7-8 : rysunkowe karty pracy / Monika Iwanowska. –  Wydanie II.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023

Lektury w teleGRAFICZNYM skrócie dla klas 7–8. Rysunkowe karty pracy to zestaw 63 arkuszy wspomagających proces czytania ze zrozumieniem utworów literackich omawianych na lekcjach w klasach 7–8. Praca z graficznymi kartami ułatwi uczniom zrozumienie tekstów, usprawni proces uważnego i krytycznego czytania dzieł literackich, pomoże dostrzec związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami, zrozumieć i odtworzyć relacje między bohaterami, intencje postaci, a także formułować własne sądy na temat osób oraz wydarzeń.Materiały można wykorzystać do pracy na lekcji, w domu i na zajęciach dodatkowych. Doskonale sprawdzą się podczas pracy z uczniem z dysfunkcjami. Uniwersalność kart sprawia, że mogą być one wykorzystywane w toku różnorodnych oddziaływań edukacyjnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII i VIII
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • Ignacy Krasicki, Żona modna
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
 • Henryk Sienkiewicz, Latarnik
 • Juliusz Słowacki, Balladyna
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona
 • Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika
 • Adam Mickiewicz, Świtezianka
 • Adam Mickiewicz, Dziady (część II)
 • Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (całość)
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 • Sławomir Mrożek, Artysta
 • Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze
Okładka książki:"Uczę się z kartami pracy : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z elementami przysposobienia do pracy. Cz. 4 ." Uczę się z kartami pracy : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z elementami przysposobienia do pracy. Cz. 4 / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. –  Wydanie VII.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023

Karty pracy przygotowano z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów szkół przysposabiających do pracy, ale można ją także wykorzystać w szkołach specjalnych – podstawowych i gimnazjach, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i klasach integracyjnych.

Karty są skonstruowane tak, aby nauczyciel korzystał z gotowych poleceń, a stosując zasadę indywidualizacji – sam mógł je modyfikować, dostosowując zadania do możliwości intelektualnych ucznia. Treść kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i jest zgodna z podstawą programową.

Okładka książki: "Układam, piszę, opowiadam : pomoc terapeutyczna do wspomagania rozwoju mowy." Układam, piszę, opowiadam : pomoc terapeutyczna do wspomagania rozwoju mowy / Aleksandra Wiśniewska –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020

Układam, piszę, opowiadam to pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli, terapeutów oraz rodziców do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością lekką i/lub umiarkowaną; posługujących się mową werbalną, komunikacją alternatywną lub wspomagającą. Książka zawiera unikatowe, autorskie karty pracy do nauki budowy zdań prostych lub nauki czytania/pisania wspomaganych systemem obrazkowym. Zaproponowane w niej ćwiczenia i środki dydaktyczne sprawiają, że sprawdzi się ona w pracy z dziećmi zarówno z niepełnosprawnością intelektualną, jak i posługującymi się komunikacją alternatywną lub wspomagającą. Materiał ten został stworzony i był rozwijany w czasie wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą. Niewielka ilość materiałów na rynku dla dzieci posługujących się komunikacją alternatywną lub wspomagającą sprawia, że przygotowana pomoc stanie się swoistym niezbędnikiem w pracy terapeutów, logopedów, nauczycieli oraz rodziców.

Okładka książki: "Historyjki obrazkowe z emocjami." Historyjki obrazkowe z emocjami / Magdalena Hinz ; [ilustracje: Przemysław Sałamacha]. –  Wydanie III.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023

Historyjki obrazkowe z emocjami to materiały edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, szczególnie dla tych, które mają trudności z odczytywaniem oraz nazywaniem emocji innych osób na podstawie mimiki ich twarzy i mowy ciała. Każda historyjka składa się z trzech obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastikowych kieszonek. Następnie uczeń powinien nazwać emocje, które odczuwają postacie pokazane na ilustracjach. Najlepiej jeśli zrobi to samodzielnie, analizując wygląd ust, brwi i oczu postaci, ich sylwetki oraz kontekst sytuacji.

okładka książki:"Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 2 ." Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 2 / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. –  Wydanie III.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023

Uczę się czytać, pisać i liczyć to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z deficytów rozwojowych; sześciolatków w normie intelektualnej, których rozwój przebiega typowo; nauczycieli szkół masowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; rodziców uczniów.

W publikacji zawarte są treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej i technicznej. Karty pracy są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej.