Nowości dla studentów (2’2022)

Na zdjęciu na tle zapisanej matematycznymi wzorami tablicy fragment postaci meżczyzny trzymajacego twartą książkę

Studentów zapraszamy po zakupione z myślą o nich nowości.

Okładka książki:"Poszukiwacze wzorów : autyzm a ludzka wynalazczość." Poszukiwacze wzorów : autyzm a ludzka wynalazczość / Simon Baron-Cohen ; przekład Agnieszka Nowak-Młynikowska. – Sopot : Smak Słowa, 2021
Okładka ksiżki: "Skuteczność socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej" Skuteczność socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej / Katarzyna Korona. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Okładka książki: "Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji." Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji / redakcja naukowa Beata Mydłowska. –  Wydanie I.  – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021
Okładka książki: "Drogowskazy w geriatrii." Drogowskazy w geriatrii / redakcja naukowa Dorota Religa, Jarosław Derejczyk. –  Wydanie I.  – Warszawa : PZWL, 2021
Okładka książki: "Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową i opieka interdyscyplinarna." Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową i opieka interdyscyplinarna / redakcja naukowa dr n. med. Anna Koper, prof. WSG, dr hab. n. med. Krzysztof Jan Koper, prof. UMK. –  Wydanie I.  – Warszawa : PZWL, 2021
Okładka ksiażki: "Psychoterapia grupowa : teoria i praktyka." Psychoterapia grupowa : teoria i praktyka / Irvin Yalom, Molyn Leszcz ; tłumaczenie: Robert Andruszko. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006
Okładka książki: "Wstępny wywiad diagnostyczny." Wstępny wywiad diagnostyczny / James Morrison ; tłumaczenie: Marta Kapera. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
Okładka książki: "Ochrona danych osobowych : perspektywa krajowa i międzynarodowa." Ochrona danych osobowych : perspektywa krajowa i międzynarodowa / redakcja naukowa dr Katarzyna Śmiałek, mgr Aleksandra Kominek ; Wojskowa Akademia Techniczna. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2021
Okładka książki: "Etyka w administracji publicznej" Etyka w administracji publicznej / Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski. –  Wydanie 5, stan prawny na 10 sierpnia 2021 r.  – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Okładka książki: "Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych" Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych / Jacek Domińczuk, Gabriel Kost, Piotr Łebkowski. –  Wydanie II zmienione.  – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2021
Okładka książki:"Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych" Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych / redakcja naukowa Janusz Gierszewski, Iwona Osmólska. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: "Ośrodkowy układ nerwowy" Ośrodkowy układ nerwowy / [autor Jerzy Walocha i inni]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2013
Okładka książki: "Historia botaniki farmaceutyczne" Historia botaniki farmaceutycznej / Jacek Drobnik. –  Wydanie I.  – Warszawa : PWN, 2021
Okładka książki: "Kontr-)rewolucja oświatowa : studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych" Kontr-)rewolucja oświatowa : studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych / Bogusław Śliwerski. –  Wydanie I.  – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Okładka książki:"Bitcoin, blockchain, rynki surowcowe" Bitcoin, blockchain, rynki surowcowe / Robert Wojciech Włodarczyk, Justyna Tomala, Magdalena Sikorska. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki:"Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów " Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów / Barbara Stawarz-García. –  Wydanie II – 6 dodruk.  – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
Okładka książki: "Mikrobiologia lekarska" Mikrobiologia lekarska / redakcja naukowa Piotr B. Heczko, Marta Wróblewska, Agata Pietrzyk. –  Wydanie I – 7 dodruk.  – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2021
Okładka książki: "Neuropsychologia tożsamości" Neuropsychologia tożsamości / Maria Pąchalska, Bożydar L. J. Kaczmarek, Stefan Bednarek. –  Wydanie I – II dodruk.  – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
Okładka książki: "Handel zagraniczny : transformacja biznesu międzynarodowego" Handel zagraniczny : transformacja biznesu międzynarodowego / Zdzisław W. Puślecki. –  Wydanie I.  – Warszawa : PWN, 2021
Okładka ksiażki:"Afazjologia" Afazjologia / Maria Pąchalska. –  Wydanie 1, 3 dodruk,. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012