Nowości dla studentów (1’2021)

Klipart przedstawia dziewczynę z książką siedzącą po turecku a nad nią dymek z książkami.

Polecamy nowości zakupione z myślą o studentach różnych kierunków i uczelni.

Okładka książki Niepełnosprawność i zachowania pomocowe w procesie rehabilitacji : analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym / Grzegorz Bręczewski. – Warszawa : Difin, 2018
Okładka książki Ochrona powietrza : poradnik dla gmin i ich mieszkańców / Martyna Sługocka. – Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Okładka książki Seks a zdrowie psychiczne : monografia naukowa / pod redakcją Marty Dębowskiej, Agaty Szulc, Piotra Gałeckiego. – Warszawa : Medyk, copyright 2019
Okładka książki Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce / Anna Serpina-Forkasiewicz, Jacek Liput, Michał Tabor. – Stan prawny na 1 września 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Okładka książki  Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień / Marzenna Giedrojć. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020
Okładka książki Psychologia wychowania : wybrane problemy / redakcja naukowa Hanna Liberska, Janusz Trempała. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : PWN, 2020
Okładka książki Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Barbara Remberk. – Wydanie I. – Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
Okładka książki Inteligentny rozwój inteligentnych miast / redakcja: Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak. – Wydanie I. – Warszawa : CeDeWu, 2020
Okładka książki Psychologia kliniczna / redakcja naukowa Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. – Wydanie I – 5 dodruk. – Warszawa : PWN, 2020
Okładka książki Psychologia zdrowia / Irena Heszen-Celińska, Helena Sęk. – Wydanie nowe, wydanie pierwsze. – Warszawa : PWN, 2020
Okładka książki Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości / Alicja Szostkiewicz. – Wydanie I. – Warszawa : CeDeWu, 2019
Okładka książki Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Okładka książki Finanse zrównoważone / Magdalena Zioło. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © copyright 2020
Okładka książki Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami / Joanna Felczak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, copyright 2020