Nowości dla nauczycieli (12’2020)

Nauczyciel w klasie za biurkiem trzymający otwarty zeszyt. W tle tablica z wzorami matematycznymi.

Prezentujemy nowo zakupioną literaturę pedagogiczną.

Okładka książki ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
Okładka książki Dbam o siebie : nauka o higienie i dojrzewaniu dla dzieci i młodzieży z autyzmem / Mary Wrobel ; współpraca: Patricia Reilly ; przekład: Aga Zano. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019
Okładka książki Dobre relacje w szkole / Natalia Boszczyk. – Stan prawny na 1 września 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Okładka książki Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego / Przemysław E. Gębal, Władysław T. Miodunka. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Okładka książki Edukacja pod lupą : dlaczego współczesny system szkolnictwa to strata czasu i pieniędzy / Bryan Caplan ; Przekład Katarzyna Jopek. – Wydanie pierwsze. – Wrocław : Fijor Publishing, 2020
Okładka książki To nie jest trudne! : ćwiczenia rewalidacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Aleksandra Sadowska-Krajewska, Dagna Czerwonka. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020
Okładka książki Kategoryzowanie : ubrania, przybory szkolne, zabawki / [opracowała Magdalena Hinz]. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020
Okładka książki Matematyczne eksperymenty : geometria nie tylko dla klas 1-3 / Mirosław Dąbrowski. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2020
Okładka książki Uczę się samodzielności : przewodnik dla nauczyciela / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020
Okładka książki Uczę się samodzielności : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Cz. 1, Samoobsługa / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020
Okładka książki Uczę się samodzielności : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Cz. 2, Uspołecznienie / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020
Okładka książki Uczę się samodzielności : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Cz. 3, Sfera poznawcza / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020