Nowości dla studentów (01’2019)

Nowości dla studentów – styczeń 2019 r.

Agresja : ujęcie narracyjne / redakcja naukowa Przemysław Piotrowski. – Warszawa : Difin, 2018

Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw / Andrzej Wojtczak. – Wydanie I. – Warszawa : CeDeWu, 2018

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu : jak przeżyć zamach terrorystyczny / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018

Efektywne zarządzanie projektami / Robert K. Wysocki. – Wydanie 7. – Gliwice : Wydwanictwo Helion, © 2018

Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego / Przemysław Frąckowiak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017

Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Grażyna Rosa, Izabela Ostrowska, Kamila Słupińska, Leszek Gracz. – Legionowo ; Kraków : Wydawnictwo Edu-Libri, 2018

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2018

Od Facebooka do post-przyjaźni : współczesne przeobrażenia bliskich relacji / Piotr Szarota ; Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Psychologia transportu : psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie / redakcja naukowa Piotr Mamcarz. – Warszawa : Difin, 2018