„Poza kreską” – wernisaż malarstwa i rysunku Józefa Grzegorza Michałka

Prace Józefa Grzegorza Michałka prezentowane były dotychczas na ponad 30. wystawach indywidualnych i ponad 250. wystawach zbiorowych nie tylko w Polsce ale i za granicą: we Włoszech, Rosji, Niemczech, Gruzji, USA, Serbii, Chorwacji, Egipcie, na Węgrzech, Słowacji i Ukrainie. Do grona miejsc, gdzie można było dotychczas podziwiać jego artystyczne dokonania należy również nasza biblioteczna „Galeria między półkami”, gdzie w piątek 14 grudnia 2018 r. w odbył się wernisaż malarstwa i grafiki Józefa Grzegorza Michałka. Wystawa miała intrygujący, odautorski tytuł „Poza kreską”. W zamyśle była to prezentacja mająca charakter retrospektywny.

Józef Grzegorz Michałek urodził się w Lipsku. Jest absolwentem Państwowego Liceum Plastycznego w Kielcach. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz studia podyplomowe w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej. Jest twórcą wszechstronnym. W orbicie jego artystycznych zainteresowań jest malarstwo, rysunek, grafika i projektowanie scenografii, w związku z czym przez kilka lat kierował pracownią plastyczną w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Był również nauczycielem plastyki w Studium Nauczycielskim i LO w Solcu nad Wisłą oraz Szkole Podstawowej w Lipsku. Praca pedagoga wiąże się ściśle z jego zainteresowaniem teorią i filozofią sztuki, zwłaszcza sztuki najnowszej. Jest również autorem publikacji dotyczących dydaktyki wychowania plastycznego.

Józef Grzegorz Michałek należy do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Za swoje prace był wielokrotnie nagradzany. Spośród wielu otrzymanych przez niego wyróżnień wymienić należy: Srebrny Krzyż Zasługi za wybitną działalność pedagogiczną, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Brązowy Medal Edukacji Narodowej, Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Człowiek i środowisko” – Lublin, nagrodę w XI Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli, Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego w Międzynarodowym Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli – Tarnów oraz Honorowy Medal ,,Za zasługi dla Ziemi Lipskiej”.

Rysunki i grafiki Józefa Grzegorza Michałka publikowane były m.in. na łamach dziennika „Echo Dnia” oraz kwartalnika „Życie Powiśla”.

„Poza kreską” – wernisaż malarstwa i rysunku Józefa Grzegorza Michałka