Nowości dla studentów (3’2021)

Na zdjęciu kilka rozmieszczonych w przestrzeni książek

Rekomendowane przez nas lektury dla osób studiujących:

Okładka książki Historia terroryzmu : od starożytności do Da’isz / [pod redakcją] Gérard Chaliand, Arnaud Blin ; przełożyła Katarzyna Pachniak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020
Okładka książki Arteterapia : przestrzeń i miejsce / Wiesław Karolak, Barbara Karolak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020
Okładka książki Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania / redakcja naukowa Hanna Karaszewska. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
Okładka książki Obrona cywilna w Polsce : współczesność i perspektywy / Jan Pilżys ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Okładka książki Historia literatury francuskiej / Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop. – Wydanie 1. – 2. dodruk. – Warszawa : PWN, 2019
Okładka książki Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw / Dorota Potwora, Witold Potwora. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020
Okładka książki Rola Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ludności : ujęcie prawno-instytucjonalne / Ewa Jakubiak. – Wydanie I. – Warszawa : CeDeWU, 2020
Okładka książki Wielowymiarowość diagnozy i terapii FASD / Anna Piekacz. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020
Okładka książki Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej / pod redakcją Eweliny Zając, Mateusza Szurka. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Okładka książki Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy / Mirosława Jaworowska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Okładka książki Rasy zwierząt gospodarskich / Bolesław Nowicki, Stanisław Jasek, Janusz Maciejowski, Piotr Nowakowski, Edward Pawlina ; redaktor naukowy Edward Pawlina. – Wydanie 3 zmienione – 6 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Okładka książki Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1 / redakcja naukowa Maria Rabiej, Barbara Mazurkiewicz, Agnieszka Nowacka. – Wydanie I – 1 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2020
Okładka książki Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2 / redakcja naukowa Maria Rabiej, Barbara Mazurkiewicz, Agnieszka Nowacka. – Wydanie I – 1 dodruk. – Warszawa : PZWL, copyright 2020
Okładka książki Spektrometria mas / Witold Danikiewicz. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Okładka książki Determinanty sukcesu życiowego młodzieży / Tomasz Łączek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Okładka książki Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności / Małgorzata Górnik-Durose, Łukasz Jach, Agnieszka Pasztak-Opiłka, Teresa Sikora. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020
Okładka książki Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa / redakcja naukowa Jakub M. Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019