Problemy z kręgosłupem w ciąży – netografia

Ból kręgosłupa w okresie ciąży jest zjawiskiem naturalnym i towarzyszy wszystkim przyszłym mamom. Może mieć wiele przyczyn, ale przede wszystkim wiąże się z przeciążeniem pleców oraz zmianą postawy ciała kobiety ciężarnej. Te bardzo nieprzyjemne dolegliwości nasilają się z każdym miesiącem, a czasami utrudniają codzienne życie i aktywność. Sposoby radzenia sobie z tym problemem, odpowiednie ćwiczenia, zabiegi czy postępowanie znajdą Państwo w zamieszczonej poniżej netografii:

 1. Boguszewski Dariusz , Sałata Daria , Adamczyk Jakub Grzegorz, Białoszewski Dariusz, Ocena skuteczności ćwiczeń relaksacyjnych i stabilizacyjnych w minimalizacji bólu lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa u kobiet ciężarnych, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” Rzeszów 2014, nr 2, s. 152–161 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-99cf5b60-10b4-4fa4-8f09-6f9c4e6865bf
 2. Drosdzol-Cop Agnieszka, Znaczenie aktywności fizycznej u kobiet w ciąży wraz z zestawem proponowanych ćwiczeń na każdy z trzech trymestrów ciąży, „Forum Położnictwa i Ginekologii” 2018, nr 43 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.forumginekologii.pl/artykul/znaczenie-aktywnosci-fizycznej-u-kobiet-w-ciazy-wraz-z-zestawem-proponowanych-cwiczen-na-kazdy-z-trzech-trymestrow-ciazy
 3. Gdańska Agnieszka, Ślężyńska Marzena, Wiśniewska Danuta. Czynniki warunkujące aktywność fizyczną oraz jej oddziaływanie w okresie ciąży. „Journal of Education, Health and Sport” 2016; nr 6(9), s. 699-711 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/38627664-Czynniki-warunkujace-aktywnosc-fizyczna-oraz-jej-oddzialywanie-w-okresie-ciazy.html
 4. Kamelska Anna Malwina, Zastosowanie nowych metod fizykalnych w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa, „Acta Balneologica” 2013, nr 1(131), s. 36-41 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: https://media1.webgarden.com/files/media1:52d3e5d4d6bc2.pdf.upl/actabalneologica_1_2013.pdf
 5. Kotarski Jan, Dobrogowski Jan, Poręba Ryszard, Skręt Andrzej, Spaczyński Marek, Wordliczek Jerzy, Woroń Jarosław, Tomaszewski Jacek, Rekomendacje dotyczące postępowania przeciwbólowego w ginekologii i położnictwie. Cz. 2, Leczenie bólu u kobiet ciężarnych, rodzących oraz w połogu, „Ginekologia po Dyplomie” 2008, t. 10, nr 5, s. 116-132 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.ptgin.pl/sites/default/files/page-2019/Leczenie%20b%C3%B3lu%20u%20kobiet%20ci%C4%99%C5%BCarnych%2C%20rodz%C4%85cych%20oraz%20w%20po%C5%82ogu.pdf
 6. Kulis Aleksandra, Chitryniewicz-Rostek Joanna, Bac Aneta, Kreska-Korus Agnieszka, Znaczenie udziału w zajęciach szkoły rodzenia i innych formach aktywności ruchowej w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa kobiet w ciąży i ich przygotowaniu do porodu. W: Goździalska Anna, Jaśkiewicz Jerzy (red.), Współczesne kierunki w medycynie prewencyjnej, Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013, s. 149-163 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/6686696-Wspolczesne-kierunki-w-medycynie-prewencyjnej.html
 7. Lewandowska Ewelina [et al], Wpływ kinezyterapii i zabiegów Kinesiotaping na zmniejszenie dolegliwości bólowych w odcinku lędź-wiowym kręgosłupa u kobiet w ciąży, „Ostry Dyżur” 2016, t. 9, nr 1, s. 23-29 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: http://ostry-dyzur.net/wp-content/uploads/Str23-29.pdf
 8. Miksza Aleksandra, Smolarek Natalia, Chmaj-Wierzchowska Karolina, Zgrzeba Letycja, Dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo-krzyżowej u kobiet w ciąży, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2017, nr 1(50), s. 115-123 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2017/1/115_1_50_2017.pdf
 9. Rogala D., Dolegliwości bólowe w dolnym odcinku kręgosłupa a aktywność fizyczna w czasie ciąży, „Journal of Health Sciences” 2013, nr 3(13), s. 190-205 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/17370142-Dolegliwosci-bolowe-w-dolnym-odcinku-kregoslupa-a-aktywnosc-fizyczna-w-czasie-ciazy.html
 10. Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Ludwikowski Grzegorz, Zukow Walery, Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży, „Journal of Education, Health and Sport” 2016, nr 6(5), s. 291-297 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: http://docplayer.pl/17192987-Wplyw-aktywnosci-fizycznej-w-okresie-ciazy-na-przebieg-porodu-the-influence-of-physical-activity-during-pregnancy-on-childbirth.html
 11. Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Radzimińska Agnieszka, Woźniak Magdalena, Wiśniewski Jacek, Zukow Walery, Fizjologiczne zmiany w układzie ruchu ciężarnej oraz związane z tym dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo – krzyżowego – badanie stopnia odczuwania bólu kręgosłupa w trakcie prawidłowo przebiegającej ciąży „Journal of Education, Health and Sport” 2015, nr 5(7), s. 105-116 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/8305257-Katarzyna-urtnowska-irena-bulatowicz-1-agnieszka-radziminska-1-magdalena-wozniak-2-jacek-wisniewski-2-walery-zukow-3.html
 12. Worska Aneta, Szumilewicz Anna. E., Aktywność fizyczna kobiet w ciąży w świadomości przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej, „Journal of Education, Health and Sport” 2015, nr 5(8), s. 91-102 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: http://docplayer.pl/10166274-Aktywnosc-fizyczna-kobiet-w-ciazy-w-swiadomosci-przyszlych-instruktorow-rekreacji-ruchowej.html
 13. Wójcik Paulina, Gdy przyszłą mamę boli kręgosłup, „Medserwis.pl” 2014, nr 3, s. 8 [online], [dostęp 14.04.2020]. Dostępny w internecie: http://medycyna.interia.pl/czasopisma/MEDserwis_2014.03.pdf