Bajkoterapia – netografia

 1. Bełtkiewicz Dorota, Bajkoterapia jako skuteczna forma profilaktyki i terapii wobec przejawów naruszania praw dziecka, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2014, vol. 13, nr 4, s. 64-81 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Beltkiewicz_D_2014_Bajkoterapia_jako_skuteczna_forma_profilaktyki_i_terapii.pdf
 2. Binkowska Marta, SCENARIUSZ ZAJĘĆ BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH promujący pomoc i życzliwość wobec innych [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.psp7.bochnia.pl/documents/mb_04.pdf
 3. Bukowska Iwona, Mój Kumpelek – lęk przed nowym środowiskiem: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych [online], [dostęp 09.04.2020]. Dostępny w internecie: https://static.wbp.poznan.pl/att/x-archiwum/10_112_pl_p_04_moj_kumpelek_bukowska.pdf
 4. Chruścińska Jadwiga, Grabowska Dorota (red.), Bajkoterapia w bibliotece, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, dodatek do Poradnika Bibliotekarza nr 1 / 2015 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://poradnikbibliotekarza.pl/new/pliki/dodatek_bajkoterapia_net.pdf
 5. Fabrykiewicz Anna, Bajkoterapia w środowisku edukacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym, „Przegląd Terapeutyczny” 2017, nr 11, s. 2-39 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.ptt-terapia.pl/wp-content/uploads/2018/03/Bajkoterapia-A_Fabrykiewicz.pdf
 6. Falkowska Marta, Bajkoterapia – motywacją do nauki czytania i pisania, praca wykonana pod kierunkiem: dr Zofii Pomirskiej, Gdańsk, 2009 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.martafalkowska.pl/bajkoterapia.pdf
 7. Jakubczyk Kamila, Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, „Nauczyciel i Szkoła” 2013, nr 1 (53), s. 249-258 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)-s249-258/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)-s249-258.pdf
 8. Jakubowska Jolanta, „ Kłopoty jeżusia Kubusia” czyli jak znaleźć w sobie siłę na pokonanie niechęci do podejmowania trudnych zadań: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych [online], [dostęp 09.04.2020]. Dostępny w internecie: https://static.wbp.poznan.pl/att/x-archiwum/10_131_pl_p_07_klopoty_jezusia_jakubowska.pdf
 9. Jaworski Adam, Czytanie bajek z morałem oraz bajek terapeutycznych: scenariusz zajęć świetlicowych, [online], [dostęp 09.04.2020]. Dostępny w internecie: http://sp32.torun.pl/publik/publ_2015-2016-05.pdf
 10. Kania Sylwia, Bajkoterapia na etapie edukacji elementarnej, „Edukacja Humanistyczna” 2011 nr 2 (25), s. 201-205 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Edukacja_Humanistyczna/Edukacja_Humanistyczna-r2011-t-n2_(25)/Edukacja_Humanistyczna-r2011-t-n2_(25)-s201-205/Edukacja_Humanistyczna-r2011-t-n2_(25)-s201-205.pdf
 11. Krokocka Beata, Bajkoterapia, czyli małymi kroczkami przez wielkie strachy, Skierniewice, WODN [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.wodnskierniewice.eu/images/pliki/publikacje/pedagogika/bajkoterapia/bajkoterapia_czyli_malymi_kroczkami_przez_wielkie_strachy.pdf
 12. Kruszewska Aleksandra, Oddziaływanie bajki na życie emocjonalne dziecka kończącego roczne przygotowanie przedszkolne „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2017, nr 14, s. 215-227 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.sbc.org.pl/Content/296900/Pedagogika-1-2017-215-227.pdf
 13. Kusiak Ewelina, Bajkoterapia w przedszkolu, „Z Klasą” 2016, nr 02(04), s. 16-17 [online], [dostęp 09.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.old.mac.pl/UserFiles/Magazyn_z_klasa/download/Z_Klasa_2016_02_EP.pdf
 14. Leszczawska Maria (red.), Bajki całkiem now: opowieści terapeutyczne studentów Filologi polskiej, Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=2449
 15. Łobza Hanna, Strach ma wielkie oczy – czyli jak poeci radzą rozprawić się ze strachem: scenariusz zajęć literackich z elementami biblioterapii dla klas 0-III, [online], [dostęp 09.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/strach_ma_wielkie_oczy.pdf?page=info&action=showdoc&oid=297011
 16. Rajs-Potoczny Agieszka, Znaczenie bajkoterapii w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Gabrieli Kowalskiej. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział w Zabrzu, Zabrze 2015 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://docplayer.pl/15966703-Wydzial-w-zabrzu-agnieszka-rajs-potoczny-nr-albumu-04325-13.html
 17. Surniak Genowefa, Sabiłło Grażyna A., Bajkoterapia pomaga dzieciom, Wrocław: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, 2014 [online], [dostęp 09.04.2020]. Dostępny w internecie: http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2015/08/publikacja_bajki_ptb.pdf