Nowości dla nauczycieli MARZEC 2023

na żółtym tle sylwetka nauczyciela wskazującego książki na półce.

Polecamy nauczycielom zakupione książki. Opis każdej z nich pochodzi od wydawcy.

Okładka książki "Poznaję emocje : karty pracy doskonalące umiejętności rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi " Poznaję emocje : karty pracy doskonalące umiejętności rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi / Agnieszka Kolanko. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022

Karty pracy, przeznaczone dla uczniów w wieku 8–15 lat, przygotowują do zmierzenia się z zagadnieniem rozumienia emocji – własnych i innych osób. Książka została opracowana z myślą o terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz wszystkich tych, którzy borykają się z trudnościami w sferze emocjonalnej.

Materiały pozwalają uczniom znaleźć odpowiedzi na pytania:

– kiedy ludzie czują radość?

–  jak może wyglądać osoba, która czuje wstyd?

–   co może myśleć osoba, która odczuwa smutek?

–  co można powiedzieć osobie, która czuje strach?

–   jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami?

Materiały pozwalają uczniom zdobywać wiedzę, jak zrozumieć intencję drugiej osoby, a podejmowane tematy dotyczą spraw bliskich młodym ludziom, którzy mają problemy z powodu niewystarczających kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych. Kolejne karty pracy poświęcone zostały takim zagadnieniom, jak:

–  sposoby radzenia sobie ze złością

–  wczuwanie się w emocje innych

–  sytuacje wywołujące wstyd/strach

–  odczytywanie emocji z twarzy

–  formy okazywania radości/smutku

Dodatkowo publikacja zawiera:

– dziennik emocji – pomoc do wizualnego przedstawienia procesu nauki rozpoznawania i nazywania uczuć

– ponad 500 naklejek do wypełnienia dziennika

Karty mogą być wykorzystane przez pedagogów, nauczycieli oraz terapeutów podczas zajęć indywidualnych, a także grupowych.

Publikacja wchodzi w skład cyklu, który tworzą również tytuły „Znajdę przyjaciela” i „Buduję poczucie własnej wartości”. Wszystkie trzy książki łączy motyw przewodni klocków, do którego odwołuje się oryginalne i atrakcyjne opracowanie graficzne tych kart pracy.

Okładka książki: "Buduję poczucie własnej wartości : karty pracy dla dzieci i młodzieży z niską samooceną oraz ze spektrum autyzmu" Buduję poczucie własnej wartości : karty pracy dla dzieci i młodzieży z niską samooceną oraz ze spektrum autyzmu / Agnieszka Kolanko. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022

Karty pracy, przeznaczone dla uczniów w wieku 8–15 lat, przygotowują do zmierzenia się z trudnym zagadnieniem poczucia własnej wartości. Książka została opracowana z myślą o terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz wszystkich tych, którzy czują się bezwartościowi i nieakceptowani.

Materiały pozwalają uczniom znaleźć odpowiedzi na pytania:

–  Jak akceptować samego siebie?

–  Jak przeciwdziałać niskiej samoocenie?

–  Jak radzić sobie z niepowodzeniami?

–  Jakie zachowania innych osób mogą powodować, że czujemy się niedowartościowani?

–  Jak może wyglądać osoba z wysoką/niską samooceną?

Podejmowane tematy dotyczą spraw bliskich młodym ludziom, którzy borykają się z brakiem wiary we własne umiejętności. Kolejne karty pracy poświęcone zostały takim zagadnieniom, jak:

– wysoka i niska samoocena

– talenty i słabości

–  zasady pozytywnego myślenia

– sukcesy i porażki

–  optymizm i pesymizm

–  narcyzm

Okładka książki: "Znajdę przyjaciela : karty pracy dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz innymi trudnościami komunikacyjnymi : 8-15 lat" Znajdę przyjaciela : karty pracy dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz innymi trudnościami komunikacyjnymi : 8-15 lat / Agnieszka Kolanko. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022

Karty pracy, przeznaczone dla uczniów w wieku 8–15 lat, przygotowują do zmierzenia się z zagadnieniem wchodzenia w interakcje społeczne. Książka została opracowana z myślą o terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz wszystkich tych, którzy borykają się z poczuciem osamotnienia i niezrozumienia.

Materiały pozwalają uczniom znaleźć odpowiedzi na pytania:

–  po czym można poznać, że ktoś chciałby być twoim przyjacielem?

–   jakie cechy powinien mieć przyjaciel?

–  jakie mogą być przeszkody w znalezieniu przyjaciela?

–   jak postępować w sytuacjach problemowych?

–  jak rozpocząć rozmowę z rówieśnikiem?

Podejmowane tematy dotyczą spraw bliskich młodym ludziom, którzy mają problemy z powodu niewystarczających kompetencji społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych. Kolejne karty pracy poświęcone zostały takim zagadnieniom, jak:

–  przyjaźń – koleżeństwo – znajomość

–  sposoby znajdowania przyjaciół

–  przykładowa rozmowa z kolegą za pomocą SMS-ów

– przeszkody w nawiązywaniu znajomości

–   sposoby rozwiązywania konfliktów

–  cechy dobrego przyjaciela

Okładka książki: "Godziny wychowawcze z nastolatkami : scenariusze zajęć" Godziny wychowawcze z nastolatkami : scenariusze zajęć / Anna Radwańska, Anita Sołtys. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2022

Książka została napisana z myślą o wychowawcach i pedagogach szkół ponadpodstawowych.

Młodzież coraz częściej zmaga się z wieloma trudnościami, które powodują niepokój i stres. Sytuacje trudne zdarzają się w klasie, grupie społecznej, rówieśniczej bądź indywidualnie. Tematy godzin wychowawczych opracowane przez Autorki odnoszą się do sfer: zdrowia psychicznego, zdrowego odżywiania, konfliktów, komunikacji, motywacji, samoświadomości, samorealizacji, szacunku i godności. Każdy scenariusz został opracowany tak, aby angażował uczniów w pracę podczas lekcji. Młodzież zdobywać będzie wiedzę i umiejętności poprzez działanie.

Książka zawiera 30 scenariuszy, a każdy z nich – ćwiczenia dla uczniów i krótką charakterystykę omawianego tematu.

Okładka książki: "Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej " Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej / Magdalena Wegner-Jezierska ; [ilustracje: Dawid Żabiński]. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020

Książka zawiera program lekcji wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej na wszystkich poziomach klas. Celem proponowanych zajęć jest poszerzenie kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci oraz młodzieży. Umiejętności te mają bezpośredni wpływ na relacje pomiędzy uczniami, wzajemną tolerancję i akceptację. Każdy scenariusz zawiera informacje, jakie przybory i narzędzia potrzebne są do skutecznego przeprowadzenia lekcji. Nauczyciel otrzymuje gotowy opis treści do przekazania oraz tabele z podpowiedziami prawidłowych odpowiedzi. Załączone są także potrzebne karty pracy dla uczniów. Skrypty przygotowane są w taki sposób, aby przeprowadzenie lekcji z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży mógł przeprowadzić każdy nauczyciel, niezależnie od profilu swojego wykształcenia.

Okładka książki: "Scenariusze zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej" Scenariusze zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej / Magdalena Wegner-Jezierska. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022

Scenariusze zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej to 50 ćwiczeń zebranych w 9 obszarach tematycznych:

– Integracja międzyosobowa – propozycje ćwiczeń integrujących klasę szkolną

–  Emocjonalność człowieka – pośród ćwiczeń do wykonania uczniowie znajdą zarówno trening relaksacji, jak i zadania ułatwiające walkę ze stresem

–  Komunikacja interpersonalna – pośród narzędzi komunikacyjnych uczniowie nauczą się korzystać z komunikatów JA, poznają podstawy aktywnego słuchania oraz dokonają analizy komunikatów pozawerbalnych służących budowaniu relacji

–  Asertywność – stanowcze, ale łagodne i bezpośrednie wyrażanie swoich opinii, obrona własnych praw w relacjach z innymi oraz umiejętność stawiania granic i reagowania na krytykę to tylko niektóre fragmenty mapy asertywności, z którą będą pracować uczniowie

–  Konflikt i metody jego rozwiązywania – w tej części scenariuszy uczniowie zapoznają się z podstawowymi metodami rozwiązywania konfliktów oraz stosowaniem różnych typów argumentacji

–  Mentalizacja – to z kolei zbiór przeznaczony do ćwiczenia umiejętności rozumienia perspektywy innych osób

– Organizacja czasu – scenariusze pokazujące, jak nauczyć młodzież przejmować odpowiedzialność za swoje wybory, dystrybucję czasu, planowanie i osiąganie zamierzonych celów

–  Zdrowie psychiczne – scenariusze powstałe z przekonania, że podstawowa wiedza o życiu psychicznym, symptomach zaburzeń, drogach poszukiwania pomocy w kryzysie jest niezbędna każdemu nastolatkowi

–  Rozwój osobisty – zadania zaproponowane w scenariuszach mają na celu uświadomić, że osobowość młodego człowieka będąca w procesie kształtowania się może i powinna ulegać świadomym, celowym zmianom, aby osiągać kształt pożądany przez nich samych

Scenariusze zostały przygotowane są z myślą o pracy z młodzieżą zarówno podczas lekcji wychowawczych, jak i specjalnie planowanych warsztatów lub treningów umiejętności społecznych. Zajęcia z proponowanymi materiałami może przeprowadzać wychowawca, ale też pedagog lub psycholog szkolny bądź trener treningu umiejętności społecznych.

Okładka książki: "Muzolandia przedszkolaka : scenariusze zajęć dla nauczycieli rytmiki i wychowania przedszkolnego" Muzolandia przedszkolaka : scenariusze zajęć dla nauczycieli rytmiki i wychowania przedszkolnego / Adrianna Furmanik-Celejewska. – Warszawa : Difin, 2016

Propozycje piosenek i zabaw dla nauczycieli rytmiki i wychowawców pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Dzięki podziałowi na cztery części: jesień, zimę, wiosnę i lato, książka stanowi uporządkowaną i przystępną formę propozycji scenariuszy na cały rok szkolny. Każda pora roku zawiera kilka piosenek wraz z dopasowanymi tematycznie ćwiczeniami i zabawami. Do tekstów dołączony jest zapis nutowy oraz chwyty gitarowe. Dodatkowo każda z nich została nagrana w wersji oryginalnej i instrumentalnej.

Okładka książki:"Rozmowa jest jak pociąg : wizualne podejście do rozmowy dla dzieci ze spektrum autyzmu" Rozmowa jest jak pociąg : wizualne podejście do rozmowy dla dzieci ze spektrum autyzmu / Joel Shaul ; przekład: Zuzanna Kalicka-Karpowicz. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022

O czym rozmawiać ze znajomymi? To pytanie może być szczególnie trudne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. I to właśnie dla nich powstała pomysłowa książka z kolorowymi ilustracjami, która pokazuje, co robić, żeby rozmowa nie wypadła z toru…

Wykorzystanie metafory pociągu pozwala w łatwy sposób nauczyć odbiorców podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem rozmowy. Lokomotywy są jak powitania, które napędzają całą rozmowę. Wagony są jak wypowiedzi poszczególnych osób. Zwrotnica oznacza z kolei uprzejmą zmianę tematu rozmowy. Kiedy jeden z rozmówców w niekontrolowany sposób zbacza z tematu, to tak, jakby pociąg miał się wykoleić.

Publikacja zawiera atrakcyjne graficznie karty pracy i strony do pokolorowania. Wykorzystanie podejścia wizualnego sprawia, że stanowi doskonałe narzędzie do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 5 do 13 lat.

Praktyczne podpowiedzi, które umieszcza w książce Shaul, dotyczą codziennych i konkretnych trudności:

– jak się przywitać;

–  jak zapytać rozmówcę, co u niego słychać;

–  jak zmienić temat rozmowy;

– jak się pożegnać;

–  o czym rozmawiać ze znajomymi;

–  jak dobierać słowa w zależności od rozmówców.

JOEL SHAUL posiada licencję klinicznego pracownika społecznego i specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach działalności Autism Teaching Strategies prowadzi warsztaty poświęcone kształtowaniu umiejętności społecznych oraz zdrowiu psychicznemu. Jest również autorem książki Rozmowy w zielonej strefie. Ćwiczenia dla dzieci ze spektrum autyzmu, a także współtwórcą narzędzi Ryuu, wspierających rozwój umiejętności społecznych. Pracuje jako terapeuta i konsultant w Watson Institute of Sewickley (Pensylwania, USA). Strona Joela Shaula jest dostępna pod adresem: www.autismteachingstrategies.com

Okładka książki: "Rozmowy w zielonej strefie : ćwiczenia dla dzieci ze spektrum autyzmu" Rozmowy w zielonej strefie : ćwiczenia dla dzieci ze spektrum autyzmu / Joel Shaul ; przekład: Olga Awramiuk. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022

Graficzny model rozmowy to prosta metoda pomagająca dzieciom ze spektrum autyzmu skuteczniej porozumiewać się z innymi ludźmi. Rozmowy w zielonej strefie ilustrują, w jaki sposób korzystać z niej w codziennej terapii.

Dzieci ze spektrum autyzmu często nie umieją wybrać tematu rozmowy, który zaciekawi drugą osobę. Wiele z nich interesuje się ściśle określoną dziedziną i odczuwa potrzebę nawiązywania do swoich ulubionych zagadnień w każdej konwersacji. To właśnie dla tych odbiorców powstała prosta pomoc wizualna, która ułatwi wyszukanie wspólnych tematów do rozmowy.

„Zielona strefa” to symboliczne przedstawienie zagadnień ciekawych dla obu uczestników dialogu. Zawarte w książce ilustracje przedstawiające różnorodne zainteresowania w łatwy sposób objaśniają, czym jest „zielona strefa” i jak ją odnaleźć, a liczne karty pracy umożliwiają przećwiczenie nowych umiejętności.

To doskonała pomoc dla dzieci w wieku szkolnym, a także nastolatków ze spektrum autyzmu, wzbogacona o materiały wizualne:

– ćwiczenia umiejętności konwersacji oparte na modelach graficznych;

– wyszukiwarkę tematu rozmowy;

–  zdjęcia przedstawiające typowe tematy rozmów;

– przykładowe pytania, komplementy i komentarze;

–  ćwiczenia konstruowania pytań;

–  zadania zawierające odniesienia do przykładowych rozmów.

Okładka książki: "Śpiewna sikorka : utwalanie głoski Ś" Śpiewna sikorka : utwalanie głoski Ś / Kamila Dudziec, Hanna Głuchowska, Agnieszka Tarczyńska-Płatek. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022

Najnowszy zeszyt z serii Mównica Logopedyczna dedykowany jest uczestnikom terapii logopedycznej, u których wywołano lub skorygowano głoskę [ś], oraz tym, którzy wymagają utrwalania tejże głoski.

Ponad 70 kart zawiera ćwiczenia stymulujące rozwój sprawności językowych dzieci poprzez:

–  wzbogacanie słownictwa (również rzadko spotykanego w najbliższym otoczeniu dziecka)

– ształcenie słuchu fonemowego

–  ćwiczenia analizy słuchowej i wzrokowej

–  kształcenie słuchowe (rymy)

– ćwiczenia gramatycznej warstwy języka

– trening skupiania uwagi

–  trening pamięci

– stymulowanie myślenia i spostrzegawczości

–  rozwijanie orientacji przestrzennej i wyobraźni

–   rozwijanie sprawności komunikacyjnych.

W książce logopedzi i rodzice znajdą pomysły na urozmaicenie ćwiczeń logopedycznych – różnorodne formy pracy z materiałem wyrazowym, m.in.:

–  nazywanie ilustracji

– kolorowanie

–  znajdowanie ukrytych rysunków

– kategoryzowanie

–  rysowanie brakujących części obrazków

–  wyszukiwanie różnic między ilustracjami.

Mównica Logopedyczna to seria przeznaczona dla: rodziców (do ćwiczeń w domu), logopedów (do pracy w gabinecie) i nauczycieli, dzieci młodszych (karty ćwiczeń z materiałem obrazkowym lub obrazkowo-wyrazowym) i starszych (karty wymagające umiejętności czytania i pisania).

Okładka książki: "T i d na usługach głoski r : utrwalanie głoski r po spółgłoskach t i d" T i d na usługach głoski r : utrwalanie głoski r po spółgłoskach t i d / Kamila Dudziec, Hanna Głuchowska, Agnieszka Tarczyńska-Płatek. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018

T i D na usługach głoski R to kolejny zeszyt logopedyczny z serii Mównica Logopedyczna przeznaczony dla dzieci, rodziców, logopedów i nauczycieli. Zeszyt został opracowany z myślą o uczestnikach terapii logopedycznej, korygujących lub utrwalających głoskę [r] po spółgłoskach [t] i [d].

Zeszyt zawiera karty pracy z szerokim wachlarzem ćwiczeń i zabaw, który może być wykorzystany zarówno w gabinecie logopedycznym, jak i w pracy domowej rodzica z dzieckiem. Dla najmłodszych zostały opracowane karty ćwiczeń z materiałem obrazkowym lub obrazkowo-wyrazowym, natomiast dla starszych – karty ćwiczeń wymagające umiejętności czytania i pisania.

Materiał został zaprezentowany w formie czarno-białych obrazków, które dziecko może pokolorować. Dzięki temu nie tylko doskonali prawidłową artykulację, ale także usprawnia motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Okładka książki: "Zebra z Zelowa : utrwalanie głoski Z" Zebra z Zelowa : utrwalanie głoski Z / Kamila Dudziec, Hanna Głuchowska, Agnieszka Tarczyńska-Płatek ; [ilustracje: Milena Górska, Magdalena Gubała, Jaśmina Miętkiewicz, Maria Pelc, Przemysław Sałamacha, Krzysztof Spychał, Dawid Żabiński] –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021

Zebra z Zelowa to kolejny zeszyt logopedyczny z serii Mównica Logopedyczna przeznaczony dla dzieci, rodziców, logopedów i nauczycieli. Publikacja została opracowana z myślą o uczestnikach terapii logopedycznej, u których wywołano lub skorygowano głoskę [z], oraz o tych, którzy wymagają utrwalania tejże głoski. Zebra z Zelowa to zeszyt zawierający karty pracy z szerokim wachlarzem ćwiczeń i zabaw, który może być wykorzystany zarówno w gabinecie logopedycznym, jak i w pracy domowej rodzica z dzieckiem. Dla najmłodszych zostały opracowane karty ćwiczeń z materiałem obrazkowym lub obrazkowo-wyrazowym, natomiast dla starszych – karty ćwiczeń wymagające umiejętności czytania i pisania. Materiał został zaprezentowany w formie czarno-białych obrazków, które dziecko może pokolorować. Dzięki temu nie tylko doskonali prawidłową artykulację, ale także usprawnia motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową.