Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Poniższa netografia ma na celu zapoznanie nauczycieli, wychowawców i rodziców z problematyką bezpieczeństwa dziecka online oraz promocją pozytywnego wykorzystywania Internetu. Zainteresowane osoby mogą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki zagrożeń online.

♦ Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S. (red.), Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym: nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013 [online]: https://kometa.edu.pl/uploads/publication/200/c89f_A_2013_Czowiek-nowy_wymiar_Andrzejewska.pdf?v2.8, [dostęp 31.01.2023].

♦ Bartkowiak Anna, Analiza kompetencji rodziców w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Internecie, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” 2012, nr 1, s. 141-155 [online]: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7579/1/bartkowiak.pdf, [dostęp 31.01.2023].

♦ Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców, nauczycieli i profesjonalistów, Polskie Centrum Programu Safer Internet, Warszawa 2014 [online]: https://www.saferinternet.pl/images/artykuly/projekty-edukacyjne/Kompendium_www.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Borkowska Anna, Witkowska Marta, Media społecznościowe w szkole, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017 [online]: https://akademia.nask.pl/publikacje/SM_w_szkole.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Cockerill Caroline, Rodzinny podręcznik bezpieczeństwa internetowego: praktyczne porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, Symantec Corporation, 2008 [online]: https://sp118.wroclaw.pl/userdata/download/dzien_bezpiecznego_internetu/rodzinny_podrecznik_bezpieczenstwa_internetowego/rodzinny_podrecznik_bezpieczenstwa_internetowego.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Dziemidowicz Ewa, Wojtas Marta, Wojtasik Łukasz (oprac.), Uważni rodzice: jak być uważnym rodzicem i dbać o bezpieczeństwo dziecka online, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2017 [online]: https://uwaznirodzice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Broszura-Uwazni-rodzice.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Filipek Agnieszka, Dziecko i Internet. Zasady korzystania z sieci, [W:] Edukacja dziecka – mity i fakty, pod redakcją Elżbiety Jaszczyszyn i Jolanty Szada-Borzyszkowskiej, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2010, s. 339-345 [online]: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2720/1/Agnieszka%20Filipek_Dziecko%20i%20Internet.%20Zasady%20korzystania%20z%20sieci.pdf, [dostęp 31.01.2023].

♦ Filipek Agnieszka, Dziecko w kontekście zagrożeń Internetu W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka, pod redakcją Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2009, s. 375 [online]: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2721/1/Agnieszka%20Filipek_Dziecko%20w%20kontek%C5%9Bcie%20zagro%C5%BCe%C5%84%20Internetu.pdf , [dostęp 30.01.2023].

♦ Filipek Agnieszka, Dziecko w kontekście zagrożeń Internetu, [W:] Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka, pod redakcją Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2009, s. 375-385 [online]: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2721/1/Agnieszka%20Filipek_Dziecko%20w%20kontek%C5%9Bcie%20zagro%C5%BCe%C5%84%20Internetu.pdf , [dostęp 31.01.2023].

♦ Furmanek Waldemar, Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych, „Dydaktyka Informatyki” 2014, nr 9, s. 20-48 [online]: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Dydaktyka_Informatyki/Dydaktyka_Informatyki-r2014-t9/Dydaktyka_Informatyki-r2014-t9-s20-48/Dydaktyka_Informatyki-r2014-t9-s20-48.pdf , [dostęp 31.01.2023].

♦ Grudzień Marcin, Sopyło Maciej, Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci: Internet a prawa autorskie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2020 [online]: https://www.ore.edu.pl/2020/11/bezpieczne-i-odpowiedzialne-korzystanie-z-zasobow-sieci-internet-a-prawa-autorskie/, [dostęp 31.01.2023].

♦ INTERNET Szanse i zagrożenia, materiały I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pod redakcją Edwarda Czarneckiego, Sławomira Kowalskiego i Anny Schulz, Płock:Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , 2011 [online]:  https://docplayer.pl/1851679-Internet-szanse-i-zagrozenia.html, [dostęp 01.02.2023].

♦ Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież: poradnik dla szkół, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa [online]: https://cloud-0.edupage.org/cloud/poradnik_uzaleznienie_internet.pdf?z%3ARiNB86vjh2CQVqg15koHWl3f%2Fs7iaG%2BRpQVYf6f%2BUqjFWKkv1EQAbwyNidpfwEYU, [dostęp 01.02.2023].

♦ Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie?: poradnik dla rodziców, oprac. W ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl [online]: https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Kania Sławomir, Dzieciństwo w sidłach cyfrowego niebezpieczeństwa, [W:] Renáta Bernátová, Sławomir Kania, Sławomir Śliwa (red.), Edukacja na rozdrożu. Część 3. Dzieciństwo szans i zagrożeń, Opole 2016, s. 65-75 [online]: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/09/2016_edukacja_na_rozdrozu_dziecinstwo_szans_zagrozen_vol_3_bernatova_kania_sliwa.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Knol-Michałowska Kamila, Rola rodziny w interwencji i profilaktyce zagrożeń w Internecie, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23, s. 301-327 [online]: https://docplayer.pl/5137154-Rola-rodziny-w-interwencji-i-profilaktyce-zagrozen-w-internecie-1.html, [dostęp 01.02.2023].

♦ Krakowiak Marlena, Bajor Teresa, Współczesne zagrożenia związane z użytkowaniem sieci, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa”, 2018, T. 6, s.  575—590 [online]: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU4IH8je_8AhVGpYsKHXqhBIsQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fbibliotekanauki.pl%2Farticles%2F952234.pdf&usg=AOvVaw3R3BcDiJRwW_r8WoLM2ivN , [dostęp 31.01.2023].

♦ Kuźma Józef, Pułka Jolanta (red.), Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. Tom II, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014 [online]: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/8467/Ku%20dobrej%20szkole%20skoncentrowanej%20na%20uczniach_2.pdf?sequence=1 , [dostęp 01.02.2023].

♦ Łysek Jan, Bezpieczeństwo dzieci w Internecie, „Nauczyciel i Szkoła”2007, nr 3-4 (36-37), s. 33-46 [online]: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2007-t3_4_(36_37)/Nauczyciel_i_Szkola-r2007-t3_4_(36_37)-s33-46/Nauczyciel_i_Szkola-r2007-t3_4_(36_37)-s33-46.pdf, [dostęp 30.01.2023].

♦ Łysek Jan, Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci, „Nauczyciel i Szkoła” 2009, nr 1-2 (42-43), s. 189-209 [online]: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2009-t1_2_(42_43)/Nauczyciel_i_Szkola-r2009-t1_2_(42_43)-s189-209/Nauczyciel_i_Szkola-r2009-t1_2_(42_43)-s189-209.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Obem Anna (oprac.), Wychowanie do życia w cyfrowym świecie: przewodnik dla nauczycieli i nie tylko, Fundacja Panoptykon, Warszawa 2015 [online]: https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/podr-online-dwiestrony_0.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Plichta Piotr, Pyżalski Jacek (red.), Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź 2013 [online]: https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/Plichta-P.-Pyzalski-J.-Wychowanie-i-ksztalcenie-w-erze-cyfrowej.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Pujer Klaudia (red.), Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych, Exante, Wrocław 2016 [online]: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10386/wersja_elektroniczna_issue.pdf?sequence=1, [dostęp 01.02.2023].

♦ Rywczyńska Anna, Wójcik Szymon (red.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów, Polskie Centrum Programu Safer Internet, Warszawa 2018 [online]: https://edukacja.fdds.pl/pluginfile.php/90576/mod_resource/content/4/bezpieczenstwo dzieci i mlodziezy_kompendium2019.pdf, [dostęp 31.01.2023].

♦ Seul Sylwia, Niepokój o nastolatka w blogu, „Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 1-2 (34-35), s. 33-44 [online]: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2007-t1_2_(34_35)/Nauczyciel_i_Szkola-r2007-t1_2_(34_35)-s33-44/Nauczyciel_i_Szkola-r2007-t1_2_(34_35)-s33-44.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje, 2013 [online]: https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/zasoby_pilotazowe/5435_szkolne-standardy-bezpieczenstwa-online.pdf , [dostęp 31.01.2023]

♦ Tanaś Maciej (red.), Nastolatki wobec internetu, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Warszawa 2016 [online]: https://akademia.nask.pl/publikacje/Nastolatki_wobec_internetu_.pdf, [dostęp 01.02.2023].

♦ Uszyńska-Jarmoc Janina, Naruszewicz Adam, Dziecięce rozumienie cyberprzestrzeni i zagrożeń z nią związanych, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2018, nr 2(41), s. 48–59 [online]: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/1350/1118, [dostęp 01.02.2023].

♦ Wojtasik Łukasz (red.), Jak reagować na cyberprzemoc: poradnik dla szkół, Fundacja Dzieci Niczyje [online]: https://it-szkola.edu.pl/publikacje,plik,17, [dostęp 01.02.2023].

♦ Wrońska Agnieszka, Lew-Starowicz Rafał, Rywczyńska Anna (red. Nauk.), Edukacja – relacja – zabawa: wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2019 [online]: https://akademia.nask.pl/publikacje/edukacja-relacja-zabawa.pdf, [dostęp 30.01.2023].

Opracowała Anna Rolka