Maria Grzegorzewska – dziecięce portrety twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej

W maju 2022 r. minęło sto lat od chwili utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Założycielką, oraz, od kilkunastu lat, patronką tej placówki jest Maria Grzegorzewska – działaczka społeczna, naukowiec, pedagog specjalny, tyflopedagog i tyflopsycholog. Mottem, które przez całe życie przyświecało Marii Grzegorzewskiej jest wyrażona przez nią myśl: „Nie ma kaleki – jest człowiek”.

W związku z jubileuszem oraz w uznaniu wybitnych zasług założycielki, dyrektorki i patronki Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, przemianowanego obecnie na Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.

W ramach obchodów Roku Marii Grzegorzewskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie zorganizowany został konkurs plastyczny dla uczniów. Mieli oni za zadanie wykonać portret twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej. Prace mogły zostać przygotowane przy użyciu dowolnej techniki.

Spośród zgłoszonych do konkursu rysunków zrobionych kredką, ołówkiem i flamastrem oraz wydzieranek jury wyłoniło zwycięzców. Ogłoszenie wyników odbyło się 6 marca 2022 r. Pierwsze miejsce zdobyła Anna Banasik, drugie Adrian Graczyk a trzecie Mikołaj Bielecki.

Przyznano również kilka wyróżnień. Otrzymali je: Mateusz Piskorz, Paulina Sóduł, Kinga Szacińska, Paweł Zaborowski i Jakub Biernacki.

Zapraszamy do obejrzenia kilku wybranych prac, wykonanych przez dzieci z zaprzyjaźnionego z naszą biblioteką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie.

Tablica korkowa z umieszczonymi na niej informacjami o życiu Marii Grzegorzewskiej

Tablica korkowa z umieszczonymi n niej kilkoma rysunkami przedstawiającymi Marie Grzegorzewską

Portret marii Grzegorzewskiej