UCZEŃ ZDOLNY – wszystko, co chcielibyście wiedzieć …

Biurko z książkami i globusem, a za nim dwóch siedzących chłopców z rękami podpierajacymi brody

Na temat zdolnego ucznia polecamy wybraną literaturę:

Pkładka ksiązki: "Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych" Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych / Maria Porzucek-Miśkiewicz. –  Wydanie I.  – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021

Zapotrzebowanie na ludzi zdolnych, twórczo podejmujących wyzwania współczesnego świata, nie traci na aktualności. Nasuwa się szereg pytań o rozmiar oczekiwań, stwarzanie szans, istnienie barier, uwzględnianie potrzeb edukacyjnych (i nie tylko) oraz tworzenie warunków dla harmonijnego rozwoju jednostek zdolnych. Rozważania przedstawione w niniejszej publikacji oscylują wokół kwestii kształcenia osób zdolnych, uwarunkowań edukacyjnych i wyzwań. Stanowią wynik wieloletnich poszukiwań i refleksji autorki na temat sytuacji jednostek zdolnych w środowisku edukacyjnym. Książka adresowana jest do studentek i studentów kierunków pedagogicznych szkół wyższych, jako materiał do wykorzystania w dydaktyce akademickiej, a także do przyszłych oraz praktykujących nauczycielek i nauczycieli – dla poznania i lepszego rozumienia sytuacji jednostek zdolnych w otaczającej rzeczywistości

Okładka książki: "Edukacja osób zdolnych" Edukacja osób zdolnych / redakcja naukowa Eugeniusz Piotrowski, Maria Porzucek-Miśkiewicz. –  Wydanie I.  – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019

W monografii przedstawiono problematykę teoretycznych oraz praktycznych aspektów edukacji osób zdolnych. Książka stanowi przestrzeń poszukiwań badawczych, ukazuje uwarunkowania szkolnego i pozaszkolnego funkcjonowania jednostek zdolnych oraz wybrane koncepcje pracy z uczniem zdolnym w kraju i za granicą. Jest zaproszeniem do dialogu o rozpoznawaniu i wyzwalaniu indywidualnych możliwości, aktywności oraz uwzględnianiu oczekiwań uzdolnionych dzieci i młodzieży. W publikacji oddano obraz środowiska, w jakim funkcjonują uczniowie wyróżniający się pod względem zdolności intelektualnych, wskazując jednocześnie na pilną potrzebę działań na rzecz rozwoju uzdolnionych na wszystkich etapach kształcenia.

Okładka książki: "Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować" Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2010

W opinii potocznej do dziś pokutuje przekonanie, że osoby zdolne nie potrzebują żadnego wsparcia i pomocy, gdyż doskonale radzą sobie w szkole, a w przyszłości z pewnością osiągną sukces zawodowy.

Nic bardziej mylnego. Nauczyciele, a także osoby odpowiedzialne za zarządzanie kształceniem, powinni przyjąć założenie, iż uczniowie zdolni mają specjalne potrzeby edukacyjne i szczególne wymagania.

Autorka niniejszej książki obszernie omawia zagadnienie zdolności. W wyczerpujący sposób przedstawia charakterystykę i metody identyfikacji osób zdolnych już od najmłodszych lat, popierając ją przykładami. Przedstawia również zagrożenia rozwojowe, które mogą dotyczyć dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami, a także wyjaśnia, dlaczego część uczniów zdolnych może mieć problemy w uczeniu się. Omawia koncepcje kształcenia takich uczniów i podaje przykłady funkcjonujących programów edukacyjnych rozwijających zdolności twórcze. Ponadto autorka prezentuje obszerną charakterystykę nauczyciela ucznia zdolnego jako osoby o szczególnych cechach osobowości, która jednocześnie jest mistrzem, mentorem, przewodnikiem i tłumaczem swoich podopiecznych.

Okładka książki: "Uczeń zdolny - metody pracy" Uczeń zdolny – metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [et al.]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

Jak pracować z uczniem zdolnym?

Jak docenić jego potencjał i zmotywować go do działania?

Na jakie problemy może natrafić nauczyciel, pracując z uczniem utalentowanym?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w publikacji Uczeń zdolny – metody pracy.

Książka zawiera:

– przykłady i opisy przypadków

– ćwiczenia rozwijające kreatywność u dzieci

– scenariusz szkolenia dla nauczycieli

– program pracy z uczniami zdolnymi

– arkusze diagnozy dla uzdolnionego ucznia

– scenariusze zajęć warsztatowych dla dzieci.

Okładka książki: "Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty" Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty / Gerald Hüther, Uli Hauser ; przeł. Andrzej Lipiński. – Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2014

Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, jaki potencjał nosiliśmy w sobie w dzieciństwie, o czym marzyliśmy najbardziej, do czego potrafiliśmy się zapalić, co nas napędzało i w czym byliśmy szczególnie uzdolnieni. Kto z nas zadaje sobie czasem pytanie, które z jego talentów nie miały okazji się rozwinąć? A czy mamy świadomość tego, jakie zdolności drzemią w naszych dzieciach? Co robią naprawdę dobrze, a czego nie potrafią? Nauka powinna sprawiać taką radość, żeby myśl o zbliżających się feriach napawała dzieci smutkiem. Dzieciństwo powinno być tak piękne, żeby przez całe życie każde wspomnienie o nim dodawało nam sił.

Książka „Wszystkie dzieci są zdolne” wyjaśnia, dlaczego w obecnym systemie wychowania i edukacji konieczne są radykalne zmiany. Przestarzała koncepcja „różnicowania talentów” ma zgubny wpływ nie tylko na dzieci, ale szkodzi całemu społeczeństwu. Musimy zaprzestać wywierania presji na naszych najmłodszych.

Wyniki badań nad mózgiem pokazują bardzo wyraźnie, że każde dziecko jest na swój sposób zdolne. Warto zatem tę wiedzę przełożyć na edukacyjną rzeczywistość.