Edukacja patriotyczna – wybór nowości dla nauczycieli i uczniów

Na tle niebieskiego nieba powiewająca na maszcie biało czerowna flaga Polski

Nauczycielom i uczniom polecamy następującą literaturę:

Okładka książki:"Wielka księga małego Polaka" Wielka księga małego Polaka / [tekst Joanna Bachanek, Katarzyna Biegańska, Magdalena Marczewska ; ilustracje Agnieszka Suszczyńska]. – Kielce : MAC Edukacja – Grupa Mac, copyright 2018

Wielka księga małego Polaka to znakomita publikacja dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś na temat geografii i historii Polski. Zawarte w niej zadania przybliżą znaczenie symboli narodowych, legendy, wiedzę na temat regionów, strojów ludowych,  kuchni, atrakcji turystycznych, ważnych wydarzeń z historii naszego kraju oraz sylwetek wybitnych Polaków. Książka może być zachętą do rozmowy z dziećmi na temat patriotyzmu.

Okładka książki:"Kto ty jesteś? " Kto ty jesteś? / Joanna Olech, Edgar Bąk. –  Wydanie drugie.  – Warszawa : Wytwórnia, 2018

O patriotyzmie inaczej. Lekko, nowatorsko i na dziecięcą miarę. Jeśli patriotyzm ma stać się wewnętrznym imperatywem, a nie tylko ozdobnym kotylionem rocznicowym, to poprzez małe odruchy społecznej solidarności.

Tekst Joanny Olech odwołuje się do idei społeczeństwa obywatelskiego, wzajemnego zaufania, szacunku, ekologii, tolerancji, wolontariatu i zaangażowania na rzecz kraju. Ilustracje Edgara Bąka prowokują do dyskusji dziecka z dorosłym nie tylko o patriotyzmie.

Okładka książki: "Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych" Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych / Maria Gudro-Homicka. –  Wydanie I.  – Warszawa : Difin, 2017

Książka stanowi propozycję 40 zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi, w tym metodą dramy. Znakomita pomoc metodyczna dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

To praktyczny przewodnik po wartościach i problemach współczesnej młodzieży. Scenariusze dotyczą różnorodnej tematyki, takiej jak konflikty, agresja, zaniżona samoocena ucznia, odrzucenie, wybór drogi, mobbing, tolerancja, rozbita rodzina, patriotyzm, wiara. Wykorzystano w nich teksty piosenek, filmy, literaturę. Scenariusze mogą być realizowane na godzinach wychowawczych, lekcjach przygotowujących do życia w rodzinie, na języku polskim, historii czy warsztatach pozaszkolnych.

Okładka ksiażki: "Polska pieśń patriotyczna" Polska pieśń patriotyczna / Jolanta Grygielska. – Warszawa : Bi.Ma.-Biliński Production, 2018

Książka wydana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

„Przystępując do realizacji dzieła artystycznego, już od samego początku zdawałam sobie sprawę, że dla moich młodych wykonawców będzie to niezwykła lekcja historii i dziejów naszego narodu. Dobór repertuaru, przedstawienie go w odpowiednim świetle historycznym przyczynia się do zaciekawienia i zainteresowania nim oraz wyrabia w młodym człowieku szacunek do przeszłości i dziedzictwa kulturowego ojczyzny. (…) Książka adresowana jest do wszystkich Polaków oraz wychowawców młodego pokolenia, którym leży na sercu pielęgnowanie naszych tradycji, pięknych tradycji śpiewaczych, umiłowanie pieśni,w tym pieśni historycznej, patriotycznej, ludowej itp. Publikacja ta może być pomocą dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych: dla szkół podstawowych, średnich, kształcenia zawodowego, kształcenia wyższego oraz w edukacji dorosłych.”  dr Jolanta Grygielska

Książka zawiera teksty, nuty oraz płytę CD audio.

Okładka ksiażki: "Encyklopedia młodego patrioty" Encyklopedia młodego patrioty / autor Beata Kosińska. – Warszawa : Arystoteles, 2018

Kim była królowa Jadwiga? Jakie święto obchodzimy 11 listopada? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? Kto namalował Panoramę Racławicką? Jak brzmi cały tekst Roty? Czym zasłużył się Witold Pilecki? Ilu było polskich noblistów? Czy Ignacy Krasicki był księdzem? Kiedy został wydany Pan Tadeusz? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie, drodzy czytelnicy, w poniższej książce.  Mamy nadzieję, że to małe kompendium najważniejszych zagadnień patriotycznych okaże się pomocne dla każdego młodego patrioty.

Okładka książki: "Kalendarz małego Polaka : polskie rocznice i tradycje opowiedziane dzieciom w wierszach, obrazkach, ćwiczeniach edukacyjnych i scenariuszach zajęć" Kalendarz małego Polaka : polskie rocznice i tradycje opowiedziane dzieciom w wierszach, obrazkach, ćwiczeniach edukacyjnych i scenariuszach zajęć / pod redakcją Tamary Michałowskiej ; ilustracje Janusz Baszczak, Marta Blachura, Dorota Fic, Patrycja Gazda, Witold Gurbisz, Iwona Himik, Kasia Kołodziej, Andrzej Krawczak, Anna Larina, Artur Lobus, Agnieszka Niedźwiadek, Artur Nowicki, Przemysław Obara, Artur Piątek, Marcin Piwowarski, Monika Pollak, Marek Regner, Łukasz Ryłko, Marcin Siankiewicz, Jacek Skrzydlewski, Jarosław Talarski, Tatiana Ugrina, Jarosław Żukowski. – Wrocław : Siedmioróg, 2018„Kalendarz małego Polaka” został stworzony z myślą o uczniach klas młodszych szkół podstawowych. Składa się z dwudziestu pięciu rozdziałów, których tematami są ważne dla nas Polaków daty w kalendarzu. Poszczególne daty-rozdziały zawierają z jednej strony po kilka wierszy okolicznościowych najwybitniejszych polskich poetów, z drugiej zaś omówienie danej daty, na które składają się: ogólna charakterystyka tematu, pytania, scenariusz zajęć z dziećmi, zadania oraz definicje trudniejszych pojęć i terminów historycznych. Prezentacja każdej daty wzbogacona jest wartościowym i atrakcyjnym dla dziecka materiałem graficznym, który ma za zadanie równocześnie bawić i uczyć.

„Kalendarz małego Polaka” jest publikacją edukacyjną nadającą się zarówno do użytku szkolnego, jak i do lektury w domu. Sprawdzi się jako podręcznik uzupełniający w szkołach podstawowych, gdzie spełni rolę narzędzia przy omawianiu rocznic, świąt i tradycji oraz przy przygotowaniu uroczystości szkolnych. Z kolei w szkołach polonijnych przyczyni się do przybliżenia dzieciom polskich tradycji, obyczajów i historii, uczyni namacalną wyjątkową atmosferę najważniejszych dni polskiego kalendarza. Publikacja nadaje się także do zajęć i zabaw z dziećmi w domu, a także na cenny prezent dla każdego małego Polaka.

Okładka książki: "100 na 100 : antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości" 100 na 100 : antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości / twórcy komiksów: Katarzyna Babis, Wojciech Bem, Krzysztof Budziejewski, Henryk Jerzy Chmielewski, Paweł Chmielewski, Artur Chochowski, Michał Derlacki, Daniel Gizicki, Grzegorz Janusz, Maciej Jasiński, Zbigniew Kasprzak, Przemysław Kłosin, Tomasz Kołodziejczak, Berenika Kołomycka, Andrzej Łaski, Jacek Michalski, Tomasz Niewiadomski, Grzegorz Niewiadomy, Paweł Niewiadomy, Andrzej O. Nowakowski, Maciej Parowski, Bogusław Polch, Jacek Przybylski, Aleksandra Spanowicz, Batosz Sztybor, Marek Szyszko, Witold Tkaczyk, Janusz Wyrzykowski, Rober Zaręba, Paweł Zych ; autorzy artykułów publicystycznych: Wojciech Birek, Jerzy Bralczyk, Jerzy Kochanowski, Janusz Morbitzer, Maciej Parowski, Adam Rusek, Jerzy Szyłak, Witold Tkaczyk ; pomysł i koordynacja projektu : Tomasz biernacki ; projekt graficzny: Agnieszka Papis, Piotr Piorunowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

W skład publikacji wchodzi 17 komiksów historycznych poruszających tematy z zakresu: polityki lokalnej – Rzeczpospolita Zakopiańska, Listopadowe dni; polityki europejskiej – Upadek zaborców, Gra o granice; polityki światowej – Paderewski w Białym Domu; wojennej – Pierwsza krew, Pociecha duchowa, W ostatniej chwili, Pod Radzymin i z powrotem, Góra św. Anny; kultury – Jeszcze raz w Polsce, Niespokojna podróż Mistrza; życia codziennego – Ostatni skok; edukacji – Pierwsza lekcja oraz praw kobiet – Głos Kobiet. Każdy komiks poprzedzony jest wstępem historycznym – przybliżający kontekst wydarzeń tamtych dni, warto zaznaczyć iż niejednokrotnie jest to wiedza spoza podręczników do historii. Notki biograficzne rozpoczynające każdy komiks prezentują twórczość i sylwetki rysowników oraz scenarzystów.