Nowości dla studentów (3’2022)

Na zdjęciu na tle zapisanej matematycznymi wzorami tablicy fragment postaci meżczyzny trzymajacego twartą książkę

Studentom rekomendujemy zakupione nowości.

  Socjologia : pytania podstawowe / Izabella Bukraba-Rylska. –  Wydanie I.  – Warszawa : PWN, 2021
Okładka książki: "Inwestycje alternatywne" Inwestycje alternatywne : nowe spojrzenie / redakcja naukowa Katarzyna Królik-Kołtunik, Ilona Skibińska-Fabrowska. –  Wydanie I.  – Warszawa : CeDeWu, 2021
Okładka książki:"Zachowania, które mogą zranić : o uzależnieniach behawioralnych i nie tylko" Zachowania, które mogą zranić : o uzależnieniach behawioralnych i nie tylko / Bohdan Tadeusz Woronowicz. – Poznań : Media Rodzina, copyright 2021
Okładka książki: "Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii" Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii / redakcja naukowa Eliza Lamer-Zarawska ; autorzy: Zofia Błach-Olszewska, Wanda Dobryszycka, Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska, Jerzy Leszek. –  Wydanie I, 1 dodruk.  – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2021
Okładka książki: "Leksykon analizy aktywności : konceptualizacje zwyczajowych pojęć" Leksykon analizy aktywności : konceptualizacje zwyczajowych pojęć / Jean-Marie Barbier ; przekład i opracowanie Ewa Marynowicz-Hetka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Okładka książki: "Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm : perspektywa makropsychologiczna" Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm : perspektywa makropsychologiczna / Piotr Radkiewicz. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : PWN : Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk, 2019
Okładka ksiażki: "Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi" Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: "Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu : zróżnicowane uwarunkowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)" Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu : zróżnicowane uwarunkowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) / Karolina Krzysztofik. –  Wydanie I.  – Warszawa : CeDeWu, 2021
Okładka książki: "Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA " Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska. –  Wydanie 1 – 5 dodruk.  – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019
Okładka ksiażki: "Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnym " Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnym / Anna Kwiatkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Okładka książki: "Energia dla klimatu : jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu" Energia dla klimatu : jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu / Joshua S. Goldstein, Staffan A. Qvist ; tłumaczenie Agnieszka Adamczyk. –  Wydanie I.  – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2020