Nowości dla nauczycieli (2’2022)

Na zdjęciu kobieta w okularach na tle tablicy szkolnej

Nauczycielom rekomendujemy zakupione nowości. Opisy wszystkich pozycji pochodzą z not wydawców.

Okładka książkui: "Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki?" Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki? / Jerzy Nowik, Joanna Świercz. –  Wydanie drugie zmienione.  – Opole : Wydawnictwo Nowik Sp. j., 2021

Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki? Czy w ogóle z nich korzystać? A jeśli już, to jak? Dostępność kostek na rynku jest bardzo duża i można przebierać pomiędzy klasyczną sześcienną z kropkami a z cyferkami czy też kostką dziesięciościenną, dwunastościenną czy trzydziestościenną a nawet stuścienną. Ale jak możemy je wykorzystać na lekcjach? Proponujemy książkę z propozycjami wykorzystania kostek sześciennych i o innej liczbie ścianek na zajęciach matematycznych na różnych poziomach – od edukacji wczesnoszkolnej po szkołę gimnazjalną.

W książce znajdziemy opracowane 41 gier tak, by szybko można było przeprowadzić zabawę czy zmodyfikować ją w zależności od poziomu na jakim pracujemy. Opis każdej z przedstawionych gier składa się pięciu elementów. Pierwszy dotyczy wieku graczy, drugi z nich traktuje o umiejętnościach matematycznych, które są doskonalone z wykorzystaniem zaproponowanej zabawy z użyciem kości. Trzeci i czwarty element informuje o ilości zaangażowanych graczy oraz niezbędnych rekwizytach. Ostatni to zasady gry. Prezentowane są gry, których rozegranie i omówienie trwa mniej niż 20 minut w książce są także 4 scenariusze zajęć lekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem kostek  publikacja będzie przydatna nie tylko na lekcjach matematyki. Proponowane gry i zabawy mogą być stosowane także w świetlicy, na zajęciach wyrównawczych, zielonej szkole, na wakacjach a nawet w domu. Zabawy z kostkami będą ciekawą formą uzupełnienia zajęć na każdym poziomie edukacji.

Okładka książki: "Nie ma róży bez kolców : ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców : poziom średnio zaawansowany B1, B2" Nie ma róży bez kolców : ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców : poziom średnio zaawansowany B1, B2 / Ewa Lipińska ; tłumaczenie na język angielski Jeffrey Lugowe, tłumaczenie na język niemiecki Jan Szurmant, tłumaczenie na język rosyjski Sergiy Tyupa. –  Wydanie II, poprawione i uzupełnione.  – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2020

„Nie ma róży bez kolców” to ćwiczenia ortograficzne dla obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym B1 i B2. Mogą one stanowić również pomoc w pracy z młodzieżą szkolną w kraju i za granicą. Zawierają 11 zagadnień ortograficznych z bogatym zestawem różnorodnych ćwiczeń oraz dyktanda pogrupowane w trzy zestawy: opracowane teksty fabularyzowane, krótkie teksty prasowe oraz fragmenty wierszy. Mimo że w „Nie ma róży bez kolców” znajduje się klucz do ćwiczeń oraz dyktand, podręcznik jest przeznaczony do pracy z nauczycielem. Opracowanie graficzne ma ułatwić zapamiętywanie reguł, poszczególne ikonki wyznaczają stałe miejsca różnych części: na początku każdego zagadnienia pojawia się rysunek róży, w środku – kaktusa, jeżyk otwiera część praktyczną, a kasztany kończą lekcję. Niniejszy zbiór ćwiczeń stanowi pomoc w przygotowaniach do egzaminów biegłości z języka polskiego jako obcego.

Okładka książki: "Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-latków na cały rok szkolny. Cz. 1" Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-latków na cały rok szkolny. Cz. 1 / Marzena Staniek. –  Wydanie V.  – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016

Publikacja poświęcona jest zajęciom muzyczno-rytmicznym organizowanym dla dzieci trzy- i czteroletnich. Zajęcia umuzykalniające powinny trwać w grupie dzieci młodszych od 15 do 20 minut. Planując zajęcia, nauczyciel powinien dbać o różnorodność form aktywności, ponieważ małe dzieci szybko się nudzą wykonywaniem jednej i tej samej czynności. Stopień trudności zabaw ruchowych powinien być także dostosowany do możliwości małego dziecka w tym zakresie. Autorka zamieściła w książce kilka piosenek z opracowaniem ruchowym, które dodatkowo uatrakcyjnią zajęcia.

Okładka książki: "Na każdą porę roku" Na każdą porę roku / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

Jest to propozycja nowej formy edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od innych pozycji wydawniczych dla najmłodszych odróżnia ją ścisłe powiązanie krótkich rymowanek z ciekawymi, kolorowymi ilustracjami o różnorodnej tematyce. Treść kolejnych rymowanek nawiązuje do pór roku. Do każdego utworu ułożono kilka pytań, które sprawdzają spostrzegawczość, i żartobliwych komentarzy pobudzających wyobraźnię.

Okładka książki: "Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole : porady i ćwiczenia " Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole : porady i ćwiczenia / Anna Radwańska, Aleksandra Sobolewska-Kędzior. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2021

Książka jest przeznaczona dla osób, które podchodzą do zawodu terapeuty w sposób plastyczny i kreatywny. Zawiera ćwiczenia do wykorzystania podczas zajęć, będące inspiracją do wzajemnej współpracy podczas prowadzenia terapii, do wymieniania spostrzeżeń i doświadczeń, a w efekcie do tworzenia zindywidualizowanych i skorelowanych ze sobą programów terapii pełnych ćwiczeń, które zapewnią podopiecznym aktywne i ciekawe zajęcia oraz optymalny rozwój.

Porady i ćwiczenia są dla uczniów z:

– trudnościami w nauce,

– dysleksją,

– zespołem Aspergera i autyzmem,

– afazją,

– alalią,

– opóźnionym rozwojem mowy,

– niezakończonym rozwojem mowy,

– różnymi wadami wymowy.

W serii ukazały się:

  1. Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Część 1. Karty pracy
  2. Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Część 2. Karty pracy
  3. Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Część 3. Karty pracy
Okładka książki: "Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole : karty pracy. Część 1" Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole : karty pracy. Część 1 / Anna Radwańska, Aleksandra Sobolewska-Kędzior. – Warszawa : Difin, [2021]

Publikacja jest skierowana do specjalistów pracujących w szkole z dziećmi, które mają trudności w nauce. Skupiono się w niej na wszystkich najczęściej występujących zaburzeniach wśród dzieci w szkole podstawowej oraz opisano, jakie ćwiczenia są skuteczne przy niwelowaniu tych trudności.

Zestaw ćwiczeń zawarty w części 1 dotyczy:

– umiejętności analizy i syntezy słuchowej,

– funkcji językowych u dzieci przedszkolnych oraz w młodszym wieku szkolnym.

Karty zostały opracowane w oparciu o materiał obrazkowo-wyrazowy i teksty. Ćwiczenia mają na celu rozwijanie funkcji językowych i analizatora słuchowego, który ma istotne znaczenie przy ćwiczeniach artykulacyjnych, stymulowaniu rozwoju słownictwa oraz kompetencji językowych.

Karty pracy są dla uczniów z: trudnościami w nauce, dysleksją, zespołem Aspergera i autyzmem, afazją, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, niezakończonym rozwojem mowy, różnymi wadami wymowy.

Okładka książki: "Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole : karty pracy. Część 2" Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole : karty pracy. Część 2 / Anna Radwańska, Aleksandra Sobolewska-Kędzior. – Warszawa : Difin, [2021]

Publikacja jest skierowana do specjalistów pracujących w szkole z dziećmi, które mają trudności w nauce.

Zestaw ćwiczeń zawarty w części 2 dotyczy:

– łączenia cech,

– wykreślanek.

Łączenie cech jest umiejętnością, która wspomaga koncentrację, analizę i syntezę wzrokową, odkrywanie relacji pomiędzy elementami i myślenie przez analogię. Są to funkcje, które w dużej mierze angażują pracę lewej półkuli mózgu, tak często zablokowaną u współczesnych dzieci. Wykreślanki wspomagają funkcje wzrokowe, spostrzegawczość oraz poprawiają koncentrację. Są świetnym materiałem ćwiczącym funkcje zaburzone przy zagrożeniu dysleksją.

Okładka ksiażki: "Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole : karty pracy. Część 3" Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole : karty pracy. Część 3 / Anna Radwańska, Aleksandra Sobolewska-Kędzior. – Warszawa : Difin, [2021]

Publikacja jest skierowana do specjalistów pracujących w szkole z dziećmi, które mają trudności w nauce. Skupiono się w niej na wszystkich najczęściej występujących zaburzeniach wśród dzieci w szkole podstawowej oraz opisano, jakie ćwiczenia są skuteczne przy niwelowaniu tych trudności.

Zestaw ćwiczeń zawarty w części 3 dotyczy:

– sekwencji,

– włączania i wyłączania z kategorii.

Zdolność wykonywania sekwencji ruchów, zapamiętywania kolejności dźwięków i znaków oraz odtwarzania ich warunkuje skuteczne funkcjonowanie człowieka w świecie, a w tym sprawne posługiwanie się językiem. Zdolność kategoryzacji jest podstawową umiejętnością, która pozwala porządkować otaczającą nas rzeczywistość, co przekłada się na zdolność do uczenia się języka zarówno na poziomie zapamiętywania nowych słów, jak i przyswajania reguł nim rządzących, a to z kolei pozwala przyswajać zasady obowiązujące w społeczeństwie. Ćwiczenia zawarte w tej części pozwolą stymulować wszystkie te funkcje.

Okładka książki: "Drugoteścik" Drugoteścik : testy kompetencyjne dla klasy II / [autorka: Elżbieta Bogucka ; ilustracje: Anna Nowocińska-Kwiatkowska]. –  Wydanie I.  – Warszawa : Wilga, 2021

Zbiór zadań i ćwiczeń, które sprawdzają wiedzę i kompetencję uczniów klasy 2. Kolorowe ilustracje i przystępna forma zachęcą dzieci do uzupełniania testów. Przyjazna forma graficzna ułatwi naukę.

Testy zostały przygotowane przez specjalistów nauczania początkowego. Przygotowane są w oparciu o „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych”.

Okładka ksiażki: "Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej" Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej / Joanna Kozielska. –  Wydanie I.  – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021

Planowanie ścieżki kształcenia i dokonywanie edukacyjno-zawodowych wyborów stanowi dziś konieczność, przed którą stoi każdy młody człowiek. Przetransformowany rynek pracy, którego oblicze modyfikują postępujące procesy globalizacji, obligują do podejmowania przedsięwzięć mających na celu aktywne wpasowywanie się jednostek w jego rekonstruowane wciąż na nowo oblicze, wymuszając także szereg działań o charakterze przygotowawczym do pełnego w nim uczestnictwa. Tematyka książki dotyczy obszaru teorii i praktyki pedagogiki, a w szczególności jej subdyscyplin: pedagogiki pracy, a także (w pewnym wymiarze) pedagogiki społecznej. Autorka prowadzi weryfikacje empiryczne, koncentrujące się wokół kategorii związanej z odkrywaniem planów i aspiracji edukacyjno-zawodowych i ich uwarunkowań oraz przyjmowanych strategii konstruowania przyszłości. Szczególna uwaga badaczki skierowana została na dwie grupy respondentów: uczniów szkół podstawowych oraz tych, którzy pierwsze wybory o edukacyjno-zawodowym charakterze mają już za sobą i kształcą się w szkołach branżowych/zawodowych oraz technikach. Uzyskane wyniki badań mogą służyć wzbogaceniu wiedzy o aspiracjach i planach edukacyjno-zawodowych czynionych przez uczniów szkół podstawowych zainteresowanych i niezainteresowanych kształceniem w zawodzie i „zawodowców” – uczniów szkół branżowych (oraz funkcjonujących nadal szkół zawodowych) i techników. Ważnym aspektem opracowania są także opinie i oczekiwania względem procesu szkolnego doradztwa zawodowego, którego zamierzeniem (zdaniem autorki), obok stwarzania przestrzeni do poznawania siebie i świata pracy (z uwzględnieniem ścieżek kształcenia poprzedzających wejście na rynek pracy) są działania sprzyjające optymalizacji zatrudnienia lub/i osiągania (szeroko rozumianych) sukcesów zawodowych (wobec zindywidualizowanego jednostkowo potencjału).