Design thinking – wszystko, co chcielibyście wiedzieć …

na zdjęciu, na czarnym tle świecąca żarówka od której odchodzi 7 promieniście narysowanych linii. Na ka końcu każdej z nich kolorowa karteczka samoprzylepna.

Design thinking – to w skrócie, twórcze i innowacyjne rozwiązywanie problemów. Więcej dowiecie się państwo z rekomendowanych przez nas książek, których opisy pochodzą z not wydawców.

Okładka książki: "Design thinking : inspiracje dla dydaktyki." Design thinking : inspiracje dla dydaktyki / Zofia Okraj. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2020

Design thinking jest podejściem inspirującym i przydatnym w wielu dziedzinach ludzkiego działania także w edukacji, gdzie możliwe jest jego wieloaspektowe zastosowanie zarówno w całości, jako procesu projektowania rozwiązań lub częściowo, przez wykorzystanie różnych technik i narzędzi, za pomocą których można rozwijać w uczniach/studentach empatię, kreatywność, a także zdolność do innowacyjnego współdziałania w zespole.

W książce Czytelnik znajdzie inspiracje teoretyczne dotyczące design thinking, obejmujące opis: istoty i celów jego podejścia, jego fazy, zasady, a także efekty w kontekście wiedzy o twórczości. Ważną część publikacji stanowią przydatne dla nauczycieli inspiracje metodyczne zawierające opisy technik i narzędzi związanych z design thinking wraz z przykładami ich zastosowania w procesie kształcenia oraz analiza uwarunkowań tego procesu. Treści teoretyczne dopełniają inspirujące egzemplifikacje twórczej pracy dydaktycznej z wykorzystaniem design thinking realizowane przez nauczycieli na wszystkich szczeblach kształcenia: w szkole podstawowej, średniej i wyższej.

Okładka książki: "Design thinking dla edukatorów."

Design thinking dla edukatorów / Piotr Grocholiński, Monika Just, Małgorzata Kołodziejczyk, Beata Michalska-Dominiak, Agnieszka Michalska-Żyła. –  Wydanie I.  – Łódź : Wydawnictwo Uniwersyetu Łódzkiego, 2021

Design thinking, czyli myślenie projektowe, to filozofia myślenia o potrzebach użytkownika. Nadrzędną jego funkcją jest kreatywne podeście do rozwiązywania problemów. Dzięki koncentracji na realnym problemie konkretnego człowieka (ucznia, nauczyciela, dyrektora, rodzica), wykorzystaniu procesu i narzędziom design thinking Pozwala ona  szybko i przy minimalnym ryzyku błędu wypracować wiele wariantów rozwiązań danego problemu. Co więcej, w tym procesie to inicjatorzy wcielają się w projektantów, moderatorów, którzy biorą odpowiedzialność za cały proces projektowy i jego efekt.

Kluczowymi wartościami tej metody pracy są: kreatywność, współpraca, współtworzenie w multidyscyplinarnych zespołach, szybki efekt – wystarczy kilka godzin lub dni, aby zobaczyć konkretne rozwiązanie, ćwiczenie empatii poprzez koncentrację na człowieku i jego problemie, eksperymentowania poprzez zamianę pomysłów na działające rozwiązania, testowanie ich z klientami i uczenie się na błędach.

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej syntetycznie wyjaśniono czym jest metoda design thinking – zasadniczą rolę odgrywa tu jej geneza i historia. Druga część książki, ma charakter stricte użytkowy, autorzy pokazują jak krok po kroku stosować metodę design thinking w edukacji. Wskazują i opisują pięć podstawowych etapów: odkrywanie, definiowanie wyzwania, tworzenie rozwiązania, prototypowanie i testowanie oraz planowanie wdrożenia, osadzonych w strukturze trzech podstawowych faz realizacji projektów – przed projektem, w trakcie projektu i po projekcie. Każdy z etapów design thinking został wzbogacony o konkretne narzędzia – kanwy i makiety oraz praktyczne przykłady ich zastosowania. W tej części czytelnik pozna takie elementy DT jak: planowanie, prowadzenie i podsumowanie procesów realizowanych w metodyce design thinking oraz działaniach,. Opisy i narzędzia zostały uzupełnione przykładami projektów zrealizowanych przez edukatorów z wykorzystaniem design thinking na różnych szczeblach edukacji (szkoła podstawowa, uczelnia).