Nowości dla studentów (1’2022)

Na zdjęciu student z książką na tle półek z książkami

Poniżej nasze propozycje nowości dla studentów:

Okładka książki: "Kryminalistyka a nowoczesne technologie." Kryminalistyka a nowoczesne technologie / redakcja Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz ; [recenzent: prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła]. –  Wydanie I.  – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Okładka książki: "Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i prawne." Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i prawne / Justyna Kusztal. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
Okładka książki: "Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa." Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa / Piotr Daniluk, Helena Wyligała. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: "Pedagogika specjalna : zarys tematyki." Pedagogika specjalna : zarys tematyki / Bożena Krupa, Józef Sowa. –  Wydanie pierwsze.  – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2021
Okładka książki: "Wprowadzenie do teorii krytykoznawstwa : krytyka naukowa (nie tylko) w pedagogice." Wprowadzenie do teorii  krytykoznawstwa : krytyka naukowa (nie tylko) w pedagogice / Bogusław Śliwerski. –  Wydanie I.  – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021
Okładka książki: "Metodyka kształcenia w zakresie przedsiębiorczości." Metodyka kształcenia w zakresie przedsiębiorczości / Zdzisława Piasecka ; współpraca naukowa: Paweł Mikołajczak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo UEP, 2021
Okładka książki: "Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową : materiały pomocnicze dla pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych." Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową : materiały pomocnicze dla pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych / pod redakcją Anny Koper i Ireny Wrońskiej. –  Wydanie 1 – 2 dodruk.  – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017
Okładka książki: "Epidemiologia : podręcznik dla studentów i praktyków." Epidemiologia : podręcznik dla studentów i praktyków / Peneloppe Webb, Chris Bain, Andrew Page ; przełożyli Barbara Mroziak i Krzysztof Mazurek. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021
Okładka książki: "Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania : kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych i problemów emocjonalnych." Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania : kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych i problemów emocjonalnych / Dale F. Hay ; przekład Mateusz Jastrzębski. – Warszawa : Difin, © copyright 2021
Okładka książki: "Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski." Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski / redakcja naukowa Mirosław Banasik. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: "Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych." Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych / Maria Porzucek-Miśkiewicz. –  Wydanie I.  – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021
Okładka ksiązki: "Otyłość i jej powikłania : praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne." Otyłość i jej powikłania : praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne / redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz. –  Wydanie I.  – Warszawa : PZWL, 2021
Okładka książki: "Logistyka w zarządzaniu strategicznym." Logistyka w zarządzaniu strategicznym / Rafał Matwiejczuk. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021
Okładka książki: "Kompetencje pracowników socjalnych : warsztaty." Kompetencje pracowników socjalnych : warsztaty / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: "Edukacja w popkulturze - popkultura w edukacji : (szkice z pedagogiki kultury popularnej) ." Edukacja w popkulturze – popkultura w edukacji : (szkice z pedagogiki kultury popularnej) / Witold Jakubowski. –  Wydanie I.  – Kraków : Impuls, 2021
ładka książki: "Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości." Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości / Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2022
Okładka książki: "Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych : komunikowanie się i psychoterapia." Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych : komunikowanie się i psychoterapia / Wiesław Sikorski. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: "Pedagogika i jej struktury : w dyskursie o nauce naukowości i naukoznawstwie." Pedagogika i jej struktury : w dyskursie o nauce naukowości i naukoznawstwie / Barbara Baraniak. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: "Nowe podejście do starzenia się w Unii Europejskiej : przykład rozwiązań polskich." Nowe podejście do starzenia się w Unii Europejskiej : przykład rozwiązań polskich / Agata Rusek. – Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Okładka książki: "Medycyna paliatywna." Medycyna paliatywna / redakcja naukowa Krystyna de Walden-Gałuszko, Aleksandra Ciałkowska-Rysz ; autorzy: Antoni Bartoszek [i 30 pozostałych]. –  Wydanie I – 6 dodruk.  – Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021
Okładka książki: "Współczesne wyzwania zdrowia publicznego : wybrane zagadnienia." Współczesne wyzwania zdrowia publicznego : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas. –  Wydanie I.  – Warszawa : PZWL, 2021
okładka książki: "Przygotowanie studentek i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pracy z dziećmi z doświadczeniem uchodźstwa i migracji : wybrane konteksty." Przygotowanie studentek i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pracy z dziećmi z doświadczeniem uchodźstwa i migracji : wybrane konteksty / Katarzyna Smoter. –  Wydanie I.  – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020