Nowości dla nauczycieli (12’2021)

Na zdjęciu kobieta w okularach na tle tablicy szkolnej

Polecamy literaturę nauczycielom. Wszystkie opisy książek pochodzą od wydawców.

Okładka książki: "Jak uczyć, żeby nauczyć : kompendium wiedzy o zadaniach." Jak uczyć, żeby nauczyć : kompendium wiedzy o zadaniach / Mirosława Cybula. –  Wydanie pierwsze.  – Gdynia : Novae Res, © 2020

Nauczyciel jest wzorem w kształceniu i doskonaleniu kompetencji swoich uczniów. W toku nauki szkolnej to on angażuje wychowanków w rozwiązywanie wielu różnorodnych zadań, umożliwiając im w ten sposób samodzielne odkrywanie świata, zdobywanie wiedzy i nabywanie przydatnych umiejętności. Jak tworzyć te zadania, aby były nie tylko zrozumiałe, ale i inspirujące? Jak zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy na każdym kolejnym etapie edukacji? „Jak uczyć, żeby nauczyć” to kompendium wiedzy dla nauczycieli, którzy chcą w bardziej efektywny sposób konstruować narzędzia inicjujące działania uczniów, a w rezultacie pozwalać im na pełne zrozumienie zadań i rozwiązanie ich z pozytywnym wynikiem. Warto zdać sobie sprawę z tego, że nie zawsze „uczyć” oznacza „nauczyć”! W świecie szybkiego powstawania wiedzy faktograficznej i szybkiej jej dystrybucji oraz łatwego do niej dostępu znacząco zmniejsza się potrzeba jej zapamiętywania. W zamian za to wzrasta zapotrzebowanie na odpowiednie narzędzia do jej selekcjonowania, przetwarzania i stosowania, tak aby łatwiej radzić sobie w życiu zawodowym, rodzinnym i w czasie odpoczynku. Z tego powodu w procesie kształcenia wzrasta znaczenie kształtowania kompetencji intelektualnych, przy zmniejszającej się roli przekazywania wiedzy encyklopedycznej. Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego społeczeństwa oraz czerpania maksymalnych korzyści z możliwości, jakie to społeczeństwo stwarza, zostało uznane przez pedagogów europejskich za priorytetowy cel edukacji. Odzwierciedleniem tych spostrzeżeń jest zapisanie tego priorytetu wśród najważniejszych celów w systemach edukacji państw Europy.

Okładka książki "Rozwijamy kreatywność dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cz. 1." Rozwijamy kreatywność dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cz. 1 / Jadwiga Stasica ; [rysunki: Katarzyna Ścieńska]. –  Wydanie I.  – Kraków : Impuls , 2021

Rozwijanie kreatywności u dziecka można i warto rozpocząć jak najwcześniej. Myślenie kreatywne prowadzi do nowych, oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Człowiek myślący twórczo potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji, obce są mu nuda i rutyna. Książka ta w dużym formacie A4 jest zaproszeniem do zabawy dla dzieci oraz rodziców. Zachęcam do zastosowania zamieszczonych w niej ćwiczeń oraz do wymyślania innych, a także do tego, by dać się ponieść własnej fantazji. Im bardziej kreatywni są rodzice, tym bardziej kreatywne będą ich dzieci, które najłatwiej uczą się przez obserwację i naśladowanie. Chwalmy i nagradzajmy dzieci za ich inicjatywę, poszerzajmy ich horyzonty myślowe, dodajmy im wiary we własne siły i możliwości. Motywujmy do próbowania i podejmowania działań przy każdej nadarzającej się okazji. Wspólnie z nauczycielami przygotujmy nasze dzieci do tego, aby były operatywne, odważne i samodzielne w dorosłym życiu.

Okładka książki: "Garść radości, szczypta złości." Garść radości, szczypta złości / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. –  Wydanie pierwsze.  – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, copyright 2009

Wszystkie dzieci odczuwają emocje. Będą szczęśliwe, jeśli potrafią je zaakceptować i rozpoznać ich ukryty sens. Dzięki tej mądrej książeczce, obfitującej w zabawne i pouczające ćwiczenia rysunkowe, mali czytelnicy nauczą się, że uczucia są dobre i pożyteczne. Czasem motywują do działania, a czasem przestrzegają przed niebezpieczeństwem. Dzieci dowiedzą się, że wszystkie emocje trzeba szanować i nie można się ich bać. Wspólne rysowanie z dziećmi to świetna, pouczająca zabawa także dla dorosłych! Dzięki niej lepiej poznają swoje dziecko, jego ukryte niepokoje i radość z przeżywania świata.  Mnóstwo ćwiczeń i gotowe scenariusze zajęć

Książka jest tak skonstruowana, że każdy jej rozdział to gotowy scenariusz zajęć. Stanowi znakomitą pomoc edukacyjną dla nauczycieli w przedszkolach i w młodszych klasach szkolnych. Pomysłowe scenariusze pomogą rozwinąć wyobraźnię, kreatywność, samodzielność myślenia dziecka, jak również podbudują jego wiarę w siebie.

Okładka książki: "Było, jest, będzie : ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe." Było, jest, będzie : ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe / [opracowanie merytoryczne i graficzne:] Magdalena Hinz. –  Wydanie I.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021

Książka „Było – jest – będzie” powstała, żeby wspomagać dzieci w nauce lub doskonaleniu umiejętności dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych w otaczającym świecie. W publikacji przedstawiono 30 różnych sytuacji dotyczących życia szkolnego, codziennych obowiązków oraz spędzania czasu wolnego. Każdy temat opracowano na rozkładówce. Na stronach parzystych znajdują się duże ilustracje oraz dotyczące ich pytania i polecenia. Na stronach nieparzystych umieszczone zostały zadania, podczas rozwiązywania których dziecko mówi, co wydarzyło się wcześniej i później, oraz wykonuje inne ćwiczenia związane z tymi sytuacjami

Okładka książki: "Zarys postępowania korekcyjnego w praktyce szkolnej : ruch - lek dla wszystkich." Zarys postępowania korekcyjnego w praktyce szkolnej : ruch – lek dla wszystkich / Stanisław Żołyński. –  Wydanie pierwsze.  – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, copyright 2021

Podręcznik Stanisława Żołyńskiego pt. Zarys postępowania korekcyjnego w praktyce szkolnej. „Ruch – lek dla wszystkich” to poradnik będący zbiorem niezbędnych informacji i zaleceń dla nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną oraz nauczycieli wychowania fizycznego na temat tego, jak dbać o zdrowie oraz prawidłową postawę dzieci, w której szczególną rolę odgrywa kręgosłup. Autor podkreśla, jak ważna w szkole jest rola wychowania fizycznego czy gimnastyki korekcyjnej, w czasie których uczeń może zadbać o swoje zdrowie. Istotna jest też rola nauczyciela, od którego zależy umiejętne i fachowe sterowanie rozwojem dziecka już od najmłodszych lat.

Wiedza, którą Autor dzieli się z Czytelnikiem, jest podana w sposób rzetelny, uporządkowany, a przy tym poparta licznymi publikacjami, ujętymi w wykazie literatury na końcu podręcznika. Niewątpliwą wartością prezentowanej książki jest autorski program z rocznym planem pracy szkolnej gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz profilaktykę zdrowych pleców. Dodatkowo zamieszczono w niej dziesięć przykładowych konspektów zajęć dla wybranych wad postawy ciała.

Okładka książki: "Polski krok po kroku : junior : seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. 1." Polski krok po kroku : junior : seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. 1 / Iwona Stempek, Paulina Kuc, Małgorzata Grudzień. – Kraków : Glossa, Polish Language School, 2015„Polski krok po kroku – junior” to nowoczesny podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. Ciekawe, motywujące i pełne humoru lekcje zachowują właściwe proporcje między gramatyką, słownictwem oraz doskonaleniem wymowy i umiejętności komunikacyjnych. Od samego początku bazują tylko na języku polskim, dzięki czemu zachęcają młodych ludzi do mówienia i myślenia wyłącznie w tym języku.

„Polski krok po kroku – junior” to:

– młodzi bohaterowie w szkolnych realiach,

–  treści dostosowane do wieku odbiorców,

–  świat bliski młodym ludziom (szkoła, dom, koledzy, nowe technologie),

–  różnorodne materiały prezentowane na tle polskiej kultury,

–  autentyczne sytuacje komunikacyjne inspirujące do mówienia,

–  intuicyjne tabele gramatyczne,

– atrakcyjna i funkcjonalna grafika.

Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów przeznaczonych na około 60 godzin nauki, a poruszane zagadnienia odpowiadają połowie poziomu A1. Każdy rozdział dzieli się na cztery podrozdziały, które dodatkowo zakończone są częścią powtórzeniową i fakultatywnym rozdziałem „Plus dla ambitnych”, z uzupełniającymi trudniejszymi materiałami. Do każdego rozdziału został opracowany słowniczek nowo poznanych słów i wyrażeń przetłumaczonych na angielski, niemiecki i rosyjski. Do książki dołączona jest płyta CD mp3 obejmująca około 2 godziny nagrań.

Okłaka książki: "Nasze relacje : nazywanie relacji międzyludzkich i towarzyszących im emocji." Nasze relacje : nazywanie relacji międzyludzkich i towarzyszących im emocji / Renata Malek. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021

Publikacja ta powstała, by pokazywać, że nasze relacje z innymi są ważne, potrzebne, czasami trudne, ale że warto o nie dbać, szanując przy tym siebie i innych. Uczniowie, wykonując ćwiczenia w niej zawarte:

–    utrwalają pojęcia dotyczące rodziny i poznają różne jej modele;

–    poznają role członków rodziny i relacje między nimi;

–    poznają cechy relacji rówieśniczych, przyjacielskich, szkolnych;

–    uczą się rozpoznawania, nazywania emocji i akceptowalnych sposobów ich wyrażania;

–    uczą się, jak radzić sobie w konfliktowych sytuacjach;

–    dowiadują się, czym są granice w relacjach między ludźmi i że należy je szanować;

–   uczą się postrzegania danej sytuacji z perspektywy innych osób;

–    dowiadują się, że budowanie dobrej relacji wymaga czasu i powinno być oparte na wzajemnej empatii i akceptacji;

–    uczą się, że proszenie o pomoc w trudnych sytuacjach jest oznaką mądrości, a nie słabości;

–    rozwijają umiejętności społeczne i komunikacyjne;

–    trenują umiejętność czytania ze zrozumieniem, myślenie przyczynowo-skutkowe, koncentrację i wzbogacają słownictwo.

Okładka książki: "Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej." Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2019

Książka stanowi kompendium informacji odnośnie integracji sensorycznej. Zamieszczone są w niej artykuły poparte badaniami oraz znajdują się dodatkowo narzędzia diagnostyczne ułatwiające przeprowadzenie obserwacji dziecka pod kątem problemów z integracją sensoryczną.

Publikacja jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania problematyka integracji sensorycznej. Kierowana jest do szerokiego grona czytelników: pedagogów ogólnych i oligofrenopedagogów, psychologów, terapeutów, rehabilitantów i fizjoterapeutów, logopedów, nauczycieli wczesnej edukacji, opiekunów i rodziców. W publikacji zostały opisane wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju motorycznego dziecka, integracji sensorycznej. Czytelnik dowie się również o niepokojących zachowaniach uczniów w następstwie zaburzeń integracji sensorycznej, pozna przykłady zaburzeń integracji sensorycznej w szkole. W książce przedstawiono interesujący materiał dotyczący znaczenia dotyku w rozwoju małego dziecka.

Okładka książki: "Zaangażowanie w naukę i klimat w szkole." Zaangażowanie w naukę i klimat w szkole / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. –  Wydanie pierwsze.  – Warszawa : Difin, 2021

Książka prezentuje dwa nowe pojęcia: zaangażowanie w naukę i klimat w szkole, czym jest i co się na nie składa. Jakie czynniki wpływają na to, że uczniowie angażują się w naukę? Co składa się na klimat w szkole i dlaczego jest on kluczowy dla angażowania się uczniów w naukę? Na te pytania chciałby znać odpowiedź każdy nauczyciel i rodzic oraz pracownik zajmujący się podnoszeniem kompetencji uczniów, tj. psycholodzy i pedagodzy. Zaletą książki są zaprezentowane autorskie badania nad tą tematyką i wyniki porównawcze różnych szkół. Publikacja skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców związanych z pracą w edukacji oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym (nauczyciele, pracownicy oświatowi, psycholodzy, pedagodzy, studenci psychologii i pedagogiki, rodzice).

Okładka książki: "Lekcje wychowawcze dla nastolatków." Lekcje wychowawcze dla nastolatków / Anna Maria Świątek. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, © 2020

Książka powstała z myślą o szkolnych lekcjach wychowawczych, ale można z niej korzystać również w innych okolicznościach. Skłania do lektury w dowolnej kolejności rozdziałów, zależnie od potrzeb. To propozycja tematów dialogu z młodzieżą, która potrzebuje rozmowy o dobru i złu, o wartościach, celu i sensie życia, wyborach. Lekcje wychowawcze mogą ułatwić edukacyjne dyskusje o postawach w kontekście szkolnych i pozaszkolnych wydarzeń. Do refleksji zachęca zbiór 130 nowel wspomaganych pytaniami o podstawy istnienia, na które warto poszukać odpowiedzi.

Okładka ksiażki: "Emocjonalne SOS : scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej." Emocjonalne SOS : scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Anna Busz. –  Wydanie pierwsze.  – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020

Socjoterapia coraz częściej pojawia się w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zachowania. Dzięki tej formie terapii zwiększa się możliwość udzielenia pomocy jednostkom nieprzystosowanym społecznie, wzrastającym w rodzinach dysfunkcyjnych czy dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze.

Prezentowana publikacja stanowi pomoc dla pedagogów, psycho­logów, terapeutów, którzy w swojej codziennej pracy mierzą się z różnego rodzaju trudnościami przejawianymi przez dzieci. Książka łączy rozważania teoretyczne dotyczące oddziaływań socjoterapeutycznych z programem zajęć dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zaprezentowany program socjoterapeutyczny z pewnością przyczyni się do wzbogacenia warsztatu pracy osób prowadzących od­działywania socjoterapeutyczne, wychowawcze czy terapeutyczne.