Nowości dla studentów (7/8’2021)

Na zdjęciu student z książką na tle półek z książkami

Studentów rożnych kierunków zapraszamy do biblioteki po całe mnóstwo zakupionych nowości:

Okładka książki: Instrumenty finansowe : wycena, ewidencja, sprawozdawczość. Instrumenty finansowe : wycena, ewidencja, sprawozdawczość / Monika Szczerbak, Ryszard Waśkiewicz, Agnieszka Wikarczyk. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: Wiktymologia społeczna Wiktymologia społeczna / Brunon Hołyst. – Wydanie V – II wydanie w PWN. – Warszawa : PWN, 2021
Okładka książki: Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe / Krzysztof R. Zieliński. – Wydanie drugie. – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: Psychodrama w teorii i praktyce Psychodrama w teorii i praktyce / Christian Stadler ; tłumaczenie z języka niemieckiego Iwona Kowal. – wydanie pierwsze. – Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Szkolenia, 2018
Okładka książki; Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju regionalnego : projekty i ich realizacja. Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju regionalnego : projekty i ich realizacja / Przemysław Dubel. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2020
Okładka książki: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. II, Planowanie- Reagowanie Infrastruktura krytyczna. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. II, Planowanie- Reagowanie Infrastruktura krytyczna / redakcja naukowa Barbara Wiśniewska-Paź, Jarosław Stelmach. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: Epidemiologia w zdrowiu publicznym Epidemiologia w zdrowiu publicznym / redakcja naukowa dr hab. n. med. Jerzy Bzdęga, dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska. – Wydanie I – 1 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018
Okładka książki; Logistyka międzynarodowa : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania. Logistyka międzynarodowa : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania / Elżbieta Gołembska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Okładka książki: Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym. Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym / Aleksander Noworól. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, copyright 2020
Okładka książki: Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy : relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny. Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy : relacje międzynarodowe – polityka zbrojeniowa – potencjał obronny / redakcja naukowa Dariusz S. Kozerawski, Rafał K. Bazela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Okładka książki: Toksyczny dług XXI wieku Toksyczny dług XXI wieku / Rafał Adamus. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020
Okładka książki: Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej : wsparcie społeczne oczekiwane i otrzymywane. Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej : wsparcie społeczne oczekiwane i otrzymywane / Dorota Anna Dolata. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
Okładka książki: E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy. E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy / redakcja merytoryczna Jarosław Królewski, Paweł Sala ; autorzy: Jarosław Królewski [i 38 pozostałych]. – Wydanie II, 4 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
Okładka książki: Współczesne koncepcje innowacji. Współczesne koncepcje innowacji / Edyta Gwarda-Gruszczyńska. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Okladka książki: Gotowość młodzieży do integracji szkolnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. Gotowość młodzieży do integracji szkolnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
Okładka książki: Ocena oddziaływania na środowisko : teoria i praktyka. Ocena oddziaływania na środowisko : teoria i praktyka / Jacek Krystek. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2020
Okładka książki: Nauczanie teorii umysłu : program nauczania dla dzieci z wysoko funkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi. Nauczanie teorii umysłu : program nauczania dla dzieci z wysoko funkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi / Kristina Ordetx ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020
Okładka książki: Nowoczesna koncepcja ekologistyki Nowoczesna koncepcja ekologistyki / Andrzej Szymonik, Robert Stanisławski, Artur Błaszczyk. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021
Okładka książki: Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci / Joanna Kruk-Lasocka. – Wydanie pierwsze. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021
Okładka książki: Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem / redakcja naukowa Krzysztof Kociubiński, Elżbieta Szyszak. – Wydanie I. – Warszawa : Difin, 2020
Okładka książki: Wirusowe choroby zakaźne : skuteczne leczenie i profilaktyka Wirusowe choroby zakaźne : skuteczne leczenie i profilaktyka / Thomas E. Levy ; przekład Marek Czekański. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ABA, © 2018
Okładka książki: Dystroficzna współczesność wyzwaniem dla pedagogiki Dystroficzna współczesność wyzwaniem dla pedagogiki / redakcja naukowa Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Anna Przygoda. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Okładka książki: Ginekologia onkologiczna Ginekologia onkologiczna / redakcja naukowa Łukasz Wicherek, Zbigniew Kojs, Grzegorz H. Bręborowicz ; [autorzy Łukasz Wicherek i 51 pozostałych]. – Wydanie I – 3 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020