Child grooming – netografia

Child grooming to szczególna relacja tworzona w Internecie między osobą dorosłą a dzieckiem w celu jego uwiedzenia i wykorzystania seksualnego. Są to działania podejmowane w celu nakłonienia najmłodszych do prostytucji i udziału w pornografii dziecięcej. Poprzez stopniowe zdobywanie zaufania dziecka, poprzez kontakt wirtualny, sprawca może dążyć do spotkania się z nim w świecie rzeczywistym. Jak uchronić dziecko przed uwiedzeniem w Internecie? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w poniższej netografii.