9 wrzesień – Światowy Dzień FAS

Płodowy Zespół Alkoholowy (ang. fetal alcohol syndrome)  – FAS, to zespół  nieprawidłowości i zaburzeń w mózgu, jakie następują na skutek działania alkoholu na płód. Dzień ten ma uświadamiać przyszłym matkom, jak niebezpieczne (nawet w najmniejszych ilościach) jest spożywanie alkoholu w okresie ciąży. Prezentujemy dostępną w naszej bibliotece literaturę na ten temat.

Zapraszamy również do lektury publikacji elektronicznych, które znajdziecie wśród opracowanych przez nas netografii: http://lipsko.bibliotekapedagogiczna.pl/index.php/2020/09/09/3161/

Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz. – Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2011
Embriologia i wady wrodzone : od zapłodnienia do urodzenia / Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia ; [tł. z jęz. ang. Hieronim Bartel et al.]. – Wyd. 1 pol. / red. nauk. Maciej Zabel, Hieronim Bartel. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013
Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Krzysztof Liszcz ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa : Fundacja Poza Schematami, 2018