GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA – wszystko, co chciałby wiedzieć nauczyciel i rodzic

Rodzicom i nauczycielom polecamy dostępną w Bibliotece Pedagogicznej w Lipsku literaturę na temat gotowości/dojrzałości dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej. W książkach znajdą Państwo wskazówki metodyczne, gotowe arkusze do diagnozy gotowości szkolnej, fachowe doradztwo czy materiały dla dziecka.

Badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. – Warszawa : Nowa Era, 2010
Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010
Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014
Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków” zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006
Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich / Jacek Szmalec. – Warszawa : Difin, 2019
Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. – Warszawa : „Żak”, 2003
Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. – Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006
Kwestionariusz diagnozy dziecka : rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. – Warszawa : Wydawnictwo Harmonia, 2007
Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Wydanie III. – Kraków : CEBP 24.12, 2016
Oblicza gotowości szkolnej / redakcja naukowa Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015
Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla et al.]. – Bydgoszcz : Tekst, 2007
Wiem więcej : diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Barbara Ochmańska. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2012