Nowości dla studentów (9/2020)

Klipart przedstawia dziewczynę z książką siedzącą po turecku a nad nią dymek z książkami.

Polecamy nie tylko studentom:

Baśni przeobrażone : transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku / Magdalena Bednarek. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej . T. 3, Terroryzm, zamachy, sprawcy vs sposoby minimalizacji skutków / redakcja naukowa Barbara Wiśniewska-Paź, Jarosław Stelmach. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Bezpieczeństwo zdrowotne : ujęcie interdyscyplinarne : zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku / redakcja naukowa Helena Marek, Ewa Szymańska. – Wydanie pierwsze. – Poznań : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 2018
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi / Robert Socha. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin SA, 2020
Oswajanie niepewności : studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi / redakcja naukowa Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Pedagogika dziecka : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
Produkty nowej generacji : wybrane zagadnienia / pod redakcją Aleksandry Badory, Leszka Woźniaka. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019
Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na początku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł. – Wydanie I. – Kraków : Avalon, 2019