Nowości dla studentów (7/8’2020)

Na zdjęciu kilka rozmieszczonych w przestrzeni książek

Zachęcamy studentów do przejrzenia zakupionych dla nich nowości.

Bezpieczeństwo zgromadzeń : komentarz praktyczny / Marcin Jurgilewicz. – Warszawa : Editions Spotkania, 2015
Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce : szanse i bariery / Mirosław Drygas, Iwona Nurzyńska, Katarzyna Bańkowska. – Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Coaching i mentoring : strategie, taktyki, techniki / Eric Parsloe, Melville Leedham ; pod redakcją Diane Newell ; przekład Jan Halbersztat. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Ekohydrologia / redakcja naukowa Maciej Zalewski ; [Paweł Jarosiewicz i 29 innych]. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Ochrona środowiska dla inżynierów / redakcja naukowa Jacek Krystek ; autorzy Grzegorz Wielgosiński, Tadeusz Wszołek, Anna Karczewska, Małgorzata Wolska, Korneliusz Miksch, Czesława Rosik-Dulewska, Barbara Surowska, Piotr Korzeniowski, Jacek Krystek, Tomasz Poskrobko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018
Opiekun medyczny w praktyce / Elżbieta Szwałkiewicz ; współautorzy: Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Miłosz Asmann. – Wydanie 2. zmienione i uaktualnione. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019
Podstawy zarządzania organizacjami / Leszek F. Korzeniowski. – Wydanie 2. – Warszawa : Difin, 2019
Prokuratura w Polsce w XXI wieku : wyzwania ustrojowe i procesowe / redakcja naukowa Michał Mistygacz. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019
Siły specjalne wybranych państw : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska / Jerzy Gut. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019
Transport międzynarodowy / Janusz Neider. – Wydanie 4. zmienione. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2019