MUTYZM WYBIÓRCZY – Wszystko co chcielibyście wiedzieć …

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie występujące u dzieci, które najczęściej diagnozuje się między 3 a 5. rokiem życia. Przyczyną mutyzmu są zaburzenia lękowe wieku dziecięcego. Objawia się on stałą niemożnością mówienia w określonych sytuacjach społecznych.

Więcej o mutyzmie wybiórczym dowiecie się Państwo z literatury fachowej znajdującej się w naszych zbiorach.

Mutyzm wybiórczy : kompendium wiedzy / Maggie Johnson, Alison Wintgens ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018
Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska. – Wydanie IV poprawione i uzupełnione. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018
Mutyzm wybiórczy : trzy spojrzenia / Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień, Renata Szot, Katarzyna Szyszka. – Wydanie 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019