20 czerwiec – Światowy Dzień Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku. Dzień ten ma upamiętniać odwagę oraz determinację ludzi z całego świata, którzy opuszczają swe domy i bliskich poszukując bezpieczniejszego i lepszego miejsca do życia.

Poniżej literatura dotycząca tematu uchodźstwa z naszych bibliotecznych zbiorów:

Migracje i kryzys uchodźczy w Europie : rzeczywistość i wyzwania / redakcja naukowa Edward Janusz Jaremczuk. – Poznań : FNCE Wydawnictwo, 2017
Polityka antyterrorystyczna i uchodźcza jako wyzwanie Unii Europejskiej w XXI wieku / Izabela Oleksiewicz. – Warszawa : Rambler Press, 2018
Uchodźcy w Afryce : etnografia przemocy i cierpienia / Maciej Ząbek. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Uchodźcy w Europie : uwarunkowania, istota, następstwa / redakcja naukowa: Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Roman Stawicki. – Warszawa : Difin, 2019