Animaloterapia – netografia

Zooterapia, nazywana też animaloterapią jest formą terapii z udziałem wyszkolonych zwierząt. Wspomaga nie tylko leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, ale polecana jest także osobom zdrowym z zaburzeniami sfery emocjonalnej czy deficytami fizycznymi. Animaloterapia jest również innowacyjną metodą pracy socjalnej wspierającą jakość życia seniorów. Wszystkich zainteresowanych dogoterapią, hipoterapią, felinoterapią, delfinoterapią czy onoterapią zapraszamy do przejrzenia poniższej netografii.

 1. Bielan Zbigniew, Stankowska Izabela, Animaloterapia w socjoterapii, W: Jankowiak Barbara (red.), Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno‐pedagogicznej: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 265-279 [online], [dostęp 02.06.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21630/2/Jankowiak_Socjoterapia_dodruk_10_3_2016.pdf
 2. Bociarska Renata (et al.), Terapia z udziałem zwierząt w leczeniu i rehabilitacji dzieci z autyzmem, „Postępy Nauk Medycznych” 2019, nr 2, s. 65-75 [online], [dostęp 03.06.2020]. Dostępny w internecie: http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2019/10/pnm_2019_02_04.pdf
 3. Bociarska Renata (et al.), Zastosowanie terapii z udziałem psa w opiece geriatrycznej, „Gerontologia Polska” 2019, nr 27, s. 227-233 [online], [dostęp 01.06.2020]. Dostępny w internecie: https://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2019/12/9.pdf
 4. Boguszewski Dariusz , Świderska Beata, Adamczyk Jakub Grzegorz, Białoszewski Dariusz, Ocena skuteczności dogoterapii w rehabilitacji dzieci z zespołem Downa. Doniesienie wstępne, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 2013 nr 2, s. 194–202 [online], [dostęp 02.06.2020]. Dostępny w internecie: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU0Lu1iePpAhUj_CoKHb24B7IQFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-8709ae4a-73da-4b7b-b145-9d291b7822ca%2Fc%2FOcena_skutecznosci_dogoterapii_w_rehabilitacji_dzieci.pdf&usg=AOvVaw2Jlsju5FQZkXP6tLH94Dxx
 5. Boruta Wiktor Bogusław, Dogoterapia jako metoda wsparcia rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie – wybrane aspekty, „Student Niepełnosprawny”, 2017, z. 17(10), s. 173-185 [online], [dostęp 02.06.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/1686/Boruta.W.B_Dogoterapia_jako_metoda_wsparcia_rozwoju_osoby_niepelnosprawnej.pdf?sequence=1
 6. Chmiel Krystyna, Kubińska Zofia, Derewiecki Tomasz, Terapie z udziałem zwierząt w rehabilitacji różnych form niepełnosprawności, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2014, nr 3(95), s. 591-595 [online], [dostęp 03.06.2020]. Dostępny w internecie: http://phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-3-591.pdf
 7. Drwięga Gabriela, Pietruczuk Zofia, Dogoterapia jako forma wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązani, 2015, nr III(16), s. 57-68 [online], [dostęp 01.06.2020]. Dostępny w internecie: https://kn.pfron.org.pl/download/5/598/03GabrielaDrwiega.pdf
 8. Giermaziak Wojciech, Fryzowska-Chrobot Iwona, Terapie z udziałem zwierząt w leczeniu i rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych, „Medycyna Rodzinna” 2018, nr 21(1A), s. 59-64 [online], [dostęp 02.06.2020]. Dostępny w internecie: http://www.medrodzinna.pl/wp-content/uploads/2018/06/mr_2018_01A_059-064.pdf
 9. Girczys-Połedniok Katarzyna, Pudlo Robert, Szymlak Agnieszka, Pasierb Natalia, Zastosowanie terapii z udziałem zwierząt w praktyce psychiatrycznej, „Psychiatria” 2014, nr 3(11), s. 171-176 [online], [dostęp 01.06.2020]. Dostępny w internecie: https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/40405/27892
 10. Godawa Szymon, Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu masowym: poradnik dla rodziców, opiekunów i terapeutów, Katowice: RODN „WOM” [online], [dostęp 03.06.2020]. Dostępny w internecie: http://www.centrumincorpore.pl/images/pobierz/fundacja/2015/poradniki_kompetencje_naucz/Poradnik-nr-1-Sz.Godawa.pdf
 11. Greniuk Małgorzata, Dogoterapia. Cztery łapy w pracy terapeutycznej z dziećmi, „Promyk Słońca” 2019, nr 23, s. 15-17 [online], [dostęp 03.06.2020]. Dostępny w internecie: https://www.promykslonca.pl/wp-content/uploads/2019/10/Poradnik-23.pdf
 12. Horoszewicz Elżbieta, Tomczak Ewa, Niedziółka Roman, Zwierzę terapeutyczne – kot, „Wiadomości Zootechniczne”, 2017, nr 4, s. 154–159 [online], [dostęp 05.06.2020]. Dostępny w internecie: https://wz.izoo.krakow.pl/files/WZ_2017_4_art18.pdf
 13. https://www.promykslonca.pl/wp-content/uploads/2019/10/Poradnik-23.pdf
 14. Jagielski Damian, Jagielska Agnieszka, Pyszora Anna, Dogoterapia — historia, założenia, cele. Propozycja zastosowania w opiece paliatywnej, „Medycyna Paliatywna w Praktyce” 2014, tom 8, nr 4, s. 163-167 [online], [dostęp 02.06.2020]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/28569410/Dogoterapia_historia_za%C5%82o%C5%BCenia_cele._Propozycja_zastosowania_w_opiece_paliatywnej
 15. Janiszewska Agata, Zooterapia. Zwierzę jako terapeuta, „Promyk Słońca” 2019, nr 23, s. 11-14 [online], [dostęp 03.06.2020]. Dostępny w internecie:
 16. Karbowniczek Jolanta, Mielczarek Jadwiga, Dogoterapia jako naturalna metoda wspomagania, leczenia i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2007, nr 2, s. 37-45 [online], [dostęp 02.06.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2007-t-n2/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2007-t-n2-s37-45/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2007-t-n2-s37-45.pdf
 17. Kiełb Monika, Gorbaniuk Oleg, Taksonomia i struktura cech osobowości przypisywanych zwierzętom domowym, „Psychologia-Etologia-Genetyka” 2010, nr 21, s. 27-53 [online], [dostęp 01.06.2020]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/34971796/Taksonomia_i_struktura_cech_osobowo%C5%9Bci_przypisywanych_zwierz%C4%99tom_domowym
 18. Kleszcz Justyna, Typologia ośrodków zooterapii a ich rozwiązania przestrzenne. Zooterapia w przestrzeni miejskiej, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązani, 2016, nr II(19), s. 128-158 [online], [dostęp 01.06.2020]. Dostępny w internecie: https://kn.pfron.org.pl/download/5/687/08JustynaKleszcz.pdf
 19. Kobylińska Magdalena, Gajewska Ewa, Efekty dogoterapii u dziecka z autyzmem – opis przypadku, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2015, nr 1(42), s. 14–17 [online], [dostęp 01.06.2020]. Dostępny w internecie: http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2015/1/14_1_42_2015.pdf
 20. Kurzeja Anna, Godawa Joanna, Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa, „Chowanna” 2009, nr 1, s. 85-96 [online], [dostęp 02.06.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2009-t1/Chowanna-r2009-t1-s85-96/Chowanna-r2009-t1-s85-96.pdf
 21. Magiera Angelika, Klocek Czesław, Penar Weronika, Animaloterapia jako współczesne narzędzie poprawy zdrowia człowieka, „Sztuka Leczenia” 2018, nr 2, s. 85–90 [online], [dostęp 05.06.2020]. Dostępny w internecie: http://www.sztukaleczenia.cm-uj.krakow.pl/pub/2018/2/Sztuka_leczenia_2-2018-10_v2.pdf
 22. Ornacka Katarzyna, Żuraw Katarzyna, Miś Lucjan, Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy socjalnej wspierająca jakość życia seniorów, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2013, nr 3(18), s. 175-186 [online], [dostęp 01.06.2020]. Dostępny w internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/3619/ornacka_zuraw_mis_zooterapia_jako_innowacyjna_metoda_pracy_socjalnej.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 23. Ornacka Katarzyna, Żuraw Katarzyna, Miś Łucjan, Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy socjalnej wspierająca jakość życia seniorów, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2013, nr 3(18), s. 175-186 [online], [dostęp 03.06.2020]. Dostępny w internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/3619/ornacka_zuraw_mis_zooterapia_jako_innowacyjna_metoda_pracy_socjalnej.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 24. Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena, Mościcka Marta, Animaloterapia jako forma wspomagająca rehabilitację w zespole Tourette’a, W: Maciąg Monika, Maciąg Kamil (red.), Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019, s. 21-30 [online], [dostęp 05.06.2020]. Dostępny w internecie: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/367/Przegl%C4%85d%20bada%C5%84%20z%20zakresu%20fizjoterapii.pdf
 25. Pieczyńska Natalia, Nawrocka- Rohnka Joanna, Urban Magda, Dogoterapia i dogoaktywności – podobieństwa i różnice, Poznań 2012 [online], [dostęp 02.06.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/4663582-Dogoterapia-i-dogoaktywnosci-podobienstwa-i-roznice-natalia-pieczynska-joanna-nawrocka-rohnka-magda-urban.html
 26. Potocka Agnieszka, Wsparcie społeczne zwierząt towarzyszących jako istotny element wpływający na efektywność terapii i edukacji, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 2016, nr 29, s. 29-43 [online], [dostęp 02.06.2020]. Dostępny w internecie: http://www.pomost.net.pl/tom_29/Agnieszka_Potocka_art.pdf
 27. Rekun-Gregorczyk Agata, Zastosowanie felinoterapii w leczeniu osób starszych, „Gerontologia Współczesna” 2014, nr 2, s. 91-93 [online], [dostęp 01.06.2020]. Dostępny w internecie: http://31.186.81.235:8080/api/files/view/42470.pdf
 28. Rode Barbara, Zwierzęta w życiu osób z zespołem Aspergera. Relacje, emocje i satysfakcja z życia, „Życie Weterynaryjne” 2017, nr (9), s. 645-648 [online], [dostęp 05.06.2020]. Dostępny w internecie: https://vetpol.org.pl/dmdocuments/ZW-09-2017-01.pdf
 29. Szułakiewicz Magdalena, Animaloterapia jako forma oddziaływania resocjalizacyjno-terapeutycznego w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie na przykładzie autorskiego programu edukacyjno-terapeutycznego „Animals”, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Marty Jedynak. Tarnowska Szkoła Wyższa, Tarnów 2018 [online], [dostęp 02.06.2020]. Dostępny w internecie: http://tarnow.zp.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/Animaloterapia-jako-forma-pracy-resocjalizacyjno.pdf
 30. Wilk Marta, Zalety i szanse wykorzystania animaloterapii w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2014, nr 33, s. 201-219 [online], [dostęp 01.06.2020]. Dostępny w internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/29049/czas7749_33_2014_11.pdf
 31. Woderska Nina, Michalska Aleksandra, Michalski Ryszard, Model innowacji społecznej „ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW”, Poznań: Stowarzyszenie CREO, 2018 [online], [dostęp 05.06.2020]. Dostępny w internecie: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjci8ewqerpAhUoposKHX8SB9kQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fplatformazakupowa.pl%2Ffile%2Fget_new%2F883d10a9572626153513b1c519b09ac3.pdf&usg=AOvVaw1JK8o3IhReG4VmQJMLvlmF