Innowacyjność w pedagogice – netografia

Innowacyjność we współczesnej szkole jest bardzo ważna do kreowania nowych wartości, pomysłów i działań. Ma na celu w nowatorski sposób poprawić jakość pracy szkoły i przygotować uczniów do nowej rzeczywistości. Wszystkich kreatywnych i twórczych nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych problemem innowacji pedagogicznych zapraszamy do przejrzenia zebranych materiałów.

 1. Bokwa Małgorzata, Innowacje pedagogiczne jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2014, nr16, s. 7-20 [online], [dostęp 29.05.2020]. Dostępny w internecie: http://zim.pcz.pl/znwz/files/ZN-nr-16.pdf
 2. Chyrk Przemysław (et al.), Księga Trendów w Edukacji 2.0, Gdynia: Young Digital Planet SA, 2015 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://kometa.edu.pl/uploads/publication/398/44a6_A_Ksiega-Trendow-w-Edukacji-2.0-YDP.pdf?v2.8
 3. Ciężka Małgorzata, Innowacja pedagogiczna: „Myślę, więc programuję!”, Szkoła Podstawowa im. prof. Z. Religi w Miedniewicach [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://cloud6o.edupage.org/cloud/INNOWACJA_PEDAGOGICZNA_MYSLE__WIEC_PROGRAMUJE.pdf?z%3A52xsAjCAtOjV1EACWDnjTfcfFJABFRBaXtPTgde4yzAA1hQtGzFN0BrGZQaPH%2FNj
 4. Dudel Barbara (et al.), Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego, Białystok: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy
 5. Grzemna Karolina, (Nie)codzienność innowacyjnej działalności nauczyciela, „Relacje. Studia z nauk społecznych” 2017, nr 3, s. 31-42 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://zbc.uz.zgora.pl/Content/46270/relacje_3_2017.pdf
 6. Gwadera Zbigniew, Rola innowacji edukacyjnych w województwie łódzkim, Łódź: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. PO Kapitał Ludzki, 9.09.2013. Prezentacja. [online], [dostęp 28.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.innowacyjny.wckp.lodz.pl/includes/konf_upowsz/Prezentacja_2_Zbigniew_Gwadera.pdf
 7. Hawel Katarzyna, Innowacje pedagogiczne i eksperymenty: źródła, rodzaje, uregulowania prawne oraz przykłady. Prezentacja. PODN Wodzisław Śl. [online], [dostęp 28.05.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/113484674-Innowacje-pedagogiczne-i-eksperymenty-zrodla-rodzaje-uregulowania-prawne-oraz-przyklady-podn-wodzislaw-sl-katarzyna-hawel.html
 8. i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, 2014 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf
 9. Jagiełło Ewa, Innowacje dydaktyczne na zajęciach z matematyki, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2011, nr 4, s. 59-66 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2011-t-n4/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2011-t-n4-s59-66/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2011-t-n4-s59-66.pdf
 10. Janicki Bartłomiej, Lekcja odwrócona, „Trendy” 2016, nr 4, s. 36-38 [online], [dostęp 29.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/897/T416_Lekcja+odwrocona.pdf
 11. Mielczarek Jadwiga, Innowacje pedagogiczne – z teorii i praktyki. Prezentacja. Częstochowa: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://www.womczest.edu.pl/2009/attachments/article/552/Innowacje%20pedagogiczne%20z%20terorii%20i%20praktyki.pdf
 12. Milczarek Sylwia, Labirynt możliwości – czyli jak skutecznie dotrzeć do celu. Kreowanie myślenia matematycznego w praktyce, „Trendy” 2016, nr 4, s. 25-31 [online], [dostęp 29.05.2020]. Dostępny w internecie: https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/trendy-4-2016
 13. Morzyszek-Banaszczyk Ewa, Iwicka-Okońska Anna, Nowatorstwo pedagogiczne w teorii i praktyce, „Przegląd Edukacyjny” 2007, nr 3(61), s. 2-6 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/PE/PE_2007/pe0307_art.pdf
 14. Olszewska Katarzyna, Innowacje w oświacie, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka” 2013, nr 2, s.| 38-53 [online], [dostęp 28.05.2020]. Dostępny w internecie: https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/30681469/REME_5_%282-2013%29-Art4.pdf
 15. Paśko J. R. (red.), Innowacja treści i metod nauczania w przedmiotach przyrodniczych, Kraków : ZAKŁAD CHEMII I DYDAKTYKI CHEMIIUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012 [online], [dostęp 28.05.2020]. Dostępny w internecie: https://uatacz.up.krakow.pl/~wwwchemia/pliki/book5.pdf
 16. Perzanowska Agnieszka, Innowacje edukacyjne – kierunek zmian, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem naukowym dr Joanny Żukowskiej. Kolegium Ekonomiczno- Społeczne, Warszawa 2017 [online], [dostęp 28.05.2020]. Dostępny w internecie: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IB/Documents/Praca%20dyplomowa_Perzanowska.pdf
 17. Płusa Anna, Innowacyjne działania w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji ucznia z zespołem Aspergera, „Trendy” 2016, nr 4, s. 44-49 [online], [dostęp 29.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/896/T416_TIK+w+edukacji+ucznia+z+zespolem+Aspergera.pdf
 18. Prauzner Tomasz, Innowacyjność kształcenia z wykorzystaniem symulacji interaktywnych w aspekcie przygotowania człowieka do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości, „Problemy Profesjologii” 2017, nr 1, s. 145-156 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.problemy-profesjologii.uz.zgora.pl/wydania/pp_2017_1.pdf
 19. Stawinoga Renata, Innowacja pedagogiczna – realizacja pasji czy formalności? „Prima Educatione” 2017, Vol. 1, s. 155-171 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=28796&from=publication
 20. Swędrowska Małgorzata, Czytanie wrażeniowe. Innowacyjny model czytania dzieciom tekstów literackich w przedszkolu i w szkole, „Trendy” 2014, nr 2, s. 104-111 [online], [dostęp 28.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/645/T0214%252C+Sw%25C4%2599drowska.pdf
 21. Wiśniewska Renata, Nowe uregulowania prawne dotyczące prowadzenia innowacji. Innowacje a rozwój dziecka w wieku przedszkolnym – dobra praktyka. Prezentacja. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2018 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://zcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/konferencja-metodyczna-poprzedzajaca-rok-szkolny-2018-2019-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego-%E2%80%93-innowacje-pedagogiczne-1.pdf
 22. Zacłona Zdzisława (red.), Innowacyjność we współczesnej edukacji, Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://pedagogika.wszia.opole.pl/wspomaganie/innowacje/Innowacyjno%C5%9B%C4%87%20we%20wsp%C3%B3%C5%82czesnej%20edukacji.pdf
 23. Zawadzka-Bartnik Elżbieta, Moda, chwyt reklamowy czy konieczność? – rozważania o istocie działań innowacyjnych w edukacji, „Neofilolog” 2018, nr 50/2, s. 181-195 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/14395/14056