Nowości dla nauczycieli (5’2020)

Nauczyciel w klasie za biurkiem trzymający otwarty zeszyt. W tle tablica z wzorami matematycznymi.

Zapraszamy nauczycieli do sięgnięcia po nasze majowe nowości.

Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. Warszawa : Difin, 2020.

Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. Warszawa : Difin, 2019.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.

Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców / Agniesznka Kozdroń. Warszawa : Difin, 2019.

Montessori : nowoczesne podejście : wprowadzenie do metody Montessori dla rodziców i nauczycieli / Paula Polk Lillard ; przekład Katarzyna Masłowska. Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.

Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywnością / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska; [recenzenci Jolanta Nocoń, Anna Pilch]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

Specyficzne trudności w uczeniu się : niezbędnik nauczyciela / Diana Hudson ; przekład Dorota Szatkowska-Jaskuła.ADRES WYDAW.: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej : poradnik dla nauczycieli i animatorów / Urszula Bissinger-Ćwierz. Warszawa : Difin, 2019.

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.