Otwarcie biblioteki – informacje i zalecenia dla czytelników

Od 27 maja 2020 roku Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Lipsku wznowiła swoją działalność.
Do odwołania pozostaje jednak zamknięta czytelnia oraz czytelnia komputerowa.

Szanowni Czytelnicy

Informujemy, że w okresie wakacji (01. 07. 2020 r. – 31. 08. 2020 r.)

biblioteka tradycyjnie zmienia godziny pracy.

Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 15.

 

UWAGA: codziennie w godzinach 11.00 – 11.30 obowiązywać będzie przerwa techniczna w obsłudze czytelników, związana z koniecznością dezynfekcji pomieszczeń.

Ze względów bezpieczeństwa i w celu skrócenia czasu obsługi czytelnika w bibliotece zapraszamy do składania zamówień:

 1. poprzez katalog Integro
 2. poprzez telefon – prosimy o podanie autorów, tytułów lub tematyki poszukiwanych książek (48 3701200)
 3. pisząc maila do biblioteki na adres lipsko@bp.radom.pl

Prolongata wypożyczonych książek

Wszystkie dokumenty biblioteczne, których termin zwrotu upłynął w dniach od 13 marca 2020 r. a 25 maja 2020 r. zostały automatycznie prolongowane do 8 czerwca 2020 r. System biblioteczny nie naliczy opłaty za przetrzymanie książek w tym czasie.

INFORMACJE I ZALECENIA
DLA CZYTELNIKÓW
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE J W RADOMIU FILIA W LIPSKU

 1. Użytkownicy przychodzący do Biblioteki mogą korzystać tylko z Wypożyczalni.
 2. Do odwołania wstrzymana jest działalność edukacyjno-kulturalna.
 3. Do odwołania obowiązuje brak możliwości korzystania z następujących usług:
  • wolnego dostępu do półek w Wypożyczalni,
  • wyszukiwania w Centrum Internetowym,
  • usług kserograficznych.
 1. Każdy Użytkownik przebywający na terenie Biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i rękawiczek.
 2. Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce i zachować bezpieczną odległość między osobami (ok. 2 m).
 3. Pracownik Biblioteki może odmówić obsługi Użytkownika w przypadku nieprzestrzegania przez niego powyższych wymogów sanitarnych.
 4. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie może zostać wpuszczona na teren obiektu. Zostanie ona poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 5. W Wypożyczalni BP w Radomiu Filia w Lipsku może przebywać jednorazowo JEDEN UŻYTKOWNIK
 6. JEDNA OSOBA osoba może oczekiwać w korytarzu.
 7. Pozostałe osoby oczekują na swoją kolej przed budynkiem biblioteki.
 8. Użytkownik zwracający książki, zachowując zalecaną odległość, ma obowiązek:
  • podać bibliotekarzowi nr karty bibliotecznej oraz sygnatury oddawanych książek,
  • odłożyć je do przygotowanych pojemników – odizolowane w ten sposób materiały biblioteczne będą podlegać 5-dniowej kwarantannie.
 1. Zamówienia prosimy składać drogą elektroniczną poprzez katalog Integro.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem dokumentów, bądź zablokowanym kontem, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 48 3701200 lub na adres mailowy lipsko@bp.radom.pl
 3. W przypadku braku możliwości złożenia zamówienia on-line, oferujemy telefoniczne zamawianie książek i zbiorów audiowizualnych (tel.: 48 3701200)
 4. Obowiązkiem osoby zapisującej się do Biblioteki, jest wcześniejsze zapoznanie się z „Regulaminem Udostępniania Zbiorów” dostępnym na stronie internetowej BP Radom Filia w Lipsku >>>REGULAMIN<<<
 5. Zwroty i wypożyczenia zamówionych książek i zbiorów audiowizualnych odbywają się przy wydzielonym do tego stanowisku znajdującym się w Wypożyczalni.
 6. Osoby, które mają jakiekolwiek należności wobec Biblioteki, przed wizytą powinny je uregulować na konto PKO BP nr rachunku: 59 1020 1026 0000 1602 0233 4365.
 7. Pomieszczenie sanitarne może być udostępnione użytkownikowi tylko na jego prośbę.

Zachęcamy Państwa do:

 • korzystania ze zbiorów dostępnych on-line w e-czytelni IBUK Libra. Użytkownicy zapisani do biblioteki mogą otrzymać kody dostępu droga mailową (lipsko@bp.radom.pl), telefonicznie (48 3701200) lub za pomocą komunikatora na Facebooku,
 • zamawiania skanów artykułów z czasopism i rozdziałów książek drogą mailową,
 • do kontaktu z bibliotekarzami jeśli potrzebujecie informacji na dowolny temat związany z pisaniem prac zaliczeniowych lub każdą inną potrzebą informacyjną – otrzymacie od nas na skrzynkę mailową zestaw publikacji elektronicznych związanych z Waszym zapytaniem.

Prosimy o:

 • nieprzychodzenie do Biblioteki z dziećmi. Obecność dziecka zwiększa ilość osób przebywających w placówce, tym samym uniemożliwia innym, dorosłym Użytkownikom skorzystanie z usług Biblioteki.
 • nieprzychodzenie do Biblioteki w przypadku stwierdzenia u siebie podwyższonej temperatury, bądź innych objawów chorobowych, mogących wskazywać na zarażenie wirusem COVID — 19. Osoby z wyraźnymi objawami chorobowymi zostaną poproszone o opuszczenie Biblioteki.

Powyższe procedury opracowano na podstawie:

1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz. U. 2020, poz. 878)

2. Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie trwania epidemii COVID-19

w Polsce https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

3. Rekomendacji Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia

działalności bibliotecznej https://www.bn.org.pl/

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej powyższe zasady mogą ulegać zmianom, o których na bieżąco będziemy Państwa informować.