Podstawy opieki pielęgniarskiej – netografia

W związku z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek obchodzonym 12 maja przygotowaliśmy poniższą netografię. Jest ona poświęcona podstawie opieki pielęgniarskiej, jej znaczeniu, roli, oraz ocenie jakości tej pracy również przez pacjentów. Zapraszamy do przejrzenia wyszukanych materiałów.

 1. Bogusz Wiesława (et al.) (zesp. red.), Proces pielęgnowania w dokumentacji pielęgniarek i położnych, Łódź: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.oipp.lodz.pl/themes/oipp/noregister/pdf/BIUL.SPEC.pdf
 2. Brodzińska Marlena (et al.), Stratyfikacja czynników determinujących opinię o jakości świadczeń w zakresie kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Doniesienia wstępne, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010, nr 91(2), s. 303-307 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.phie.pl/pdf/phe-2010/phe-2010-2-303.pdf
 3. Garczyk Danuta, Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej, „Neuroskop” 2012, nr 14, s. 72 – 77 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/1334753-Jakosc-i-ocena-opieki-pielegniarskiej.html
 4. Glińska Jolanta, Lewandowska Małgorzata, Urbańska Agnieszka, Skrypt do ćwiczeń z podstaw pielęgniarstwa, Część I, Zabiegi higieniczne, Łódź: Uniwersytet Medyczny, 2008 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: https://mafiadoc.com/podstawy-pielgniarstwa-cz-1_5a1fe50b1723ddde8228662f.html
 5. Grabowska Hanna (et al.), Funkcja wychowawcza pielęgniarki w aspekcie ICNP®, „Pielęgniarstwo Polskie” 2017, nr 3 (65), s. 552 – 557 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2017/3/552_3_65_2017.pdf
 6. Grochans Elżbieta (et al.), Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej pacjentów pielęgnowanych tradycyjnie oraz w systemie Primary Nursing, „Problemy Pielęgniarstwa” 2011, tom 19, zeszyt nr 2, s. 178-184 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/69373818-Atysfakcja-z-opieki-pielegniarskiej-pacjentow-pielegnowanych-tradycyjnie-oraz-w-systemie-primary-nursing.html
 7. Grochans Elżbieta (et al.), Wsparcie emocjonalne jako wyznacznik jakości opieki pielęgniarskiej, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2009, nr 90(2), s. 236-239 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.phie.pl/pdf/phe-2009/phe-2009-2-236.pdf
 8. Gutysz-Wojnicka Aleksandra, Zastosowanie polskiej wersji skali zadowolenia z pielęgnacji Newcastle do oceny opieki pielęgniarskiej, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. n. med. Danuty Dyk. Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Poznań, 2010 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.wbc.poznan.pl/Content/167188/index.pdf
 9. Kazura R. (et al.), Przedmioty oceny jakości w opiece pielęgniarskiej, Journal of „Public Health, Nursing and Medical Rescue” 2011, nr 1, s. 13-15 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/154408/kopanski_et-al_przedmioty_oceny_jakosci_w_opiece_pielegniarskiej_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 10. Kozimala Magdalena, Putowski Lechosław, Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, „ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS” 2009 , nr 1(63), s. 20-27 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.annales.sum.edu.pl/archiwum_publikacje/2009_63_1_2.pdf
 11. Kózka Maria (et al.), Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2012, nr 10 (B), s. 277-287 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/151813/kozka_et-al_wybrane_czynniki_determinujace_ocene_jako%C5%9Bci_opieki_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 12. Krajewska-Kułak, Elżbieta (red.), Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1, Białystok : AM, 2005 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/3942852-Pacjent-podmiotem-troski-zespolu-terapeutycznego.html
 13. Krajewska-Kułak, Elżbieta (red.), Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 2, Białystok : AM, 2005 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/Dziekanat-WNOZ/monografie/tom_2.pdf
 14. Nowak-Kapusta Zofia, Irzyniec Tomasz, Franek Grażyna, Drzazga Beata, Pielęgniarki i pielęgniarze opieki długoterminowej domowej, „Pielęgniarstwo Polskie” 2017, nr 3 (65), s. 409 – 415 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2017/3/409_3_65_2017.pdf
 15. Olechowska Urszula, Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej, „ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS” 2011, nr 1(10), s. 28-38 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/6545200-Wyzsza-szkola-medyczna-lzdz-w-legnicy-acta-scholae-superioris-medicinae-legnicensis-zeszyt-naukowy-nr-1-10-2011.html
 16. Salwa Agata, Babiarz Anna, Nowak-Starz Grażyna, Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta w podeszłym wieku z cukrzycą do samoopieki, „Pielęgniarstwo Polskie” 2017, nr 3 (65), s. 558 – 562 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2017/3/558_3_65_2017.pdf
 17. Skokowska Beata (et al.), Ocena jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego dokonywana przez chorych po zabiegach ortopedycznych, „Pielęgniarstwo Polskie” 2016, nr 3 (61), s. 367 – 375 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2016/3/367_3_61_2016.pdf
 18. Wyszkowska Zofia, Jakość pracy pielęgniarek w szpitalu, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2017 nr 48/2, s. 383-393 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania-r2017-t48-n2/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania-r2017-t48-n2-s383-393/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania-r2017-t48-n2-s383-393.pdf
 19. Zdziebło Kazimiera, Stępień Renata, Skrzypek Jolanta, Jakość świadczeń pielęgniarskich w ocenie pacjentów opieki długoterminowej, „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej” 2016, nr 1, s. 15-21 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/58738702-The-quality-of-nursing-services-in-the-opinion-of-long-term-care-patients.html
 20. Żakowska Anna, Zera Anna, Krupienicz Andrzej, Jakość opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów po zabiegach urologicznych i ortopedycznych znieczulanych metodą podpajęczynówkową, „Przegląd Urologiczny” 2009, nr 3 (55) [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?1592
 21. Żywica Jolanta, Posłuszna-Owcarz Maria, Wspierająca i edukacyjna rola pielęgniarki pediatrycznej w odniesieniu do dzieci chorych i ich rodziców, „Zeszyty Naukowe WSHE” 2013, t. 37, z. 3, s. 47-59 [online], [dostęp 11.05.2020]. Dostępny w internecie: https://ksw.wloclawek.pl/images/wydawnictwa/ZN_37.pdf