Pochwała i zachęta w wychowaniu- netografia

W wychowaniu dziecka ogromną wartość mają oddziaływania pozytywne, takie jak zachęta, uznanie, pochwała. O niełatwej sztuce mądrego stosowania ich na co dzień mówią zebrane poniżej materiały w wersji online.

  1. Chałupniak, Radosław, Michalewski, Tomasz, Smak, Ewa (red.), Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/profile/Radoslaw_Chalupniak/publication/337171865_WYCHOWANIE_W_SZKOLE_OD_BEZRADNOSCI_KU_MOZLIWOSCIOM_PL_EDUCATION_AT_SCHOOL_FROM_HELPLESSNESS_TO_POSSIBILITIES_ENG/links/5dc9dfd492851c818046d42d/WYCHOWANIE-W-SZKOLE-OD-BEZRADNOSCI-KU-MOZLIWOSCIOM-PL-EDUCATION-AT-SCHOOL-FROM-HELPLESSNESS-TO-POSSIBILITIES-ENG.pdf
  2. Dorozińsk Alicja, Bezstresowe wychowanie a funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 5, s. 44-45 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://puchpuch.pl/wp-content/uploads/2015/10/Artyku%c5%82y-Bli%c5%bcej-Przedszkola-Bezstresowe-wychowanie.pdf
  3. Dziurzyński Krzysztof (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012 [online], [dostęp 28.04.2020]. Dostępny w internecie: https://wsge.edu.pl/pl/12pub02caly.pdf
  4. Hulla Natalia, Jak wspierać dziecko w rozwoju talentów? Warszawa: SPP Uniwersytet dla Rodziców [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.sppp-udr.org/wp-content/uploads/2019/06/talenty.pdf
  5. Kruczkowska Violetta, Głębsza analiza pochwały, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 2, s. 36-37 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://gordon.edu.pl/files/prasa_CKG_nr1-2011.pdf
  6. Kwaśny Aneta, Krystyniak Alicja, Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania: scenariusz spotkania edukacyjnego: scenariusz zajęć, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje, 2013 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://edukacja.fdds.pl/4d71b87e-28de-4bab-9691-314576e6a368/Extras/slowa-maja-moc.pdf
  7. Nowak Ewa, Jak mądrze chwalić dziecko? „Zwierciadło” 29 stycznia 2018 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://zwierciadlo.pl/parenting/jak-madrze-chwalic-dziecko
  8. Pochwała pochwały, czyli jak zauważać w dziecku rzeczy konstruktywne, wartościowe, cenne i porzucić tendencję do szukania dziury w całym. [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bielsktrojka.cba.pl/psycholog/artykul_1.pdf
  9. Zielińska-Rocha Beata, Mądra pochwała, twórcza krytyka: czy umiesz zachęcać dziecko do nauki? Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.poradnia.piaseczno.pl/web_documents/pochwa_a_tworcza_krytyka_-_poradnik.pdf