30 kwiecień – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Dzień ten został zainicjowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 r. i ma przypominać o tym, że  zawsze powinniśmy reagować na przemoc wobec dzieci. Jego celem jest uświadamiać oraz przekonywać rodziców i opiekunów, że dobre rodzicielstwo i pomyślne wychowanie wyklucza stosowanie kar cielesnych, bicia, poniżania i krzywdzenia. Każda przemoc zastosowana wobec dziecka jest wychowawczą porażką.

Warto w tym miejscu wspomnieć o niepokojących doniesieniach spotęgowania zjawiska domowej przemocy w związku z obecną pandemią koronawirusa. Organizacje z całego świata pomagające ofiarom przemocy w rodzinie informują o dużym wzroście przypadków przemocy domowej w czasie pandemii. Przymusowa izolacja, zamknięcie na niewielkiej powierzchni, strach o zdrowie, pracę i przyszłość wywołują falę wielu trudnych emocji, z którymi nie wszyscy potrafią sobie poradzić.

Osoby dotknięte lub zainteresowane problem odsyłamy do poniższych artykułów:

oraz stron internetowych:

bty

Dla ośrodków pomocy społecznej ukazał się bezpłatna publikacja w wersji pdf.: „Jak realizować zadania ośrodków pomocy społecznej w czasie kryzysów. Rozwiązania organizacyjne i merytoryczne. PORADNIK DLA KADR POMOCY SPOŁECZNEJ NA CZAS PANDEMII”