Polecamy ebooka

Jedną  z pozycji traktujących o przemocy rodzinnej, jest dostępna w formie e-booka w czytelni książek elektronicznych IBUK Libra książka Katarzyny Gajek „Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet.” Osoby zainteresowane lekturą zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: lipsko.bp@wp.pl, by odebrać kod. Na IBUK Libra znajdziecie też Państwo niemal 2 tysiące tytułów książek i czasopism naukowych z rożnych dziedzin wiedzy.

Opis książki:

Prezentowana książka dotyczy bardzo ważnego i trudnego problemu – przemocy wobec kobiet. Tematyka ta budzi zainteresowanie wielu środowisk, nie tylko akademickich. Autorka analizuje narracje kobiet w kontekście wyodrębnionych przez Fritza Schutze struktur procesowych. Jest to pierwsza znana mi tego typu interpretacja przemocy domowej w polskiej literaturze pedagogicznej. Wypowiedzi narratorek są przejmujące. Odsłaniają długo skrywany ból, krzywdę i niemoc. Bardzo ciekawe są momenty pokazujące biograficzne punkty krytyczne, rodzący się sprzeciw wobec przemocy i próby refleksyjnego przepracowania własnej biografii. Te fragmenty pracy są unikalne.

Autorka zajmuje się trudnym zagadnieniem. Nie unika własnego zaangażowania w badany problem, a zarazem robi to z umiarem, z sympatią wobec kobiet w trudnej sytuacji, z delikatnością i rozwagą refleksyjnego badacza.

Praca jest oryginalna, nowatorska zarówno pod względem teoretycznym, jak i metodologicznym. Jest jednocześnie ważna społecznie, budzi zainteresowanie, porusza emocje. Zawiera cenne wskazówki praktyczne dla pracowników socjalnych i terapeutów pracujących z kobietami. Bardzo bym chciała, żeby była znana i czytana nie tylko przez środowisko naukowe. (Z rec. prof. zw. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss)