Ciąża a dieta – netografia

 1. Bień Agnieszka, Dieta a zdrowie prokreacyjne, Warszawa: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 2013 [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/3917461-Dieta-a-zdrowie-prokreacyjne.html
 2. Co mogę jeść panie doktorze? Bezpieczne odżywianie w czasie ciąży, Cz. 2, „Ginekologia po Dyplomie” 2010, nr 3, s. 49-58 [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/013/122/original/49-58.pdf?1472462234
 3. Krzysztoszek Jana, Kus Krzysztof, Banaszak Marta, Analiza nawyków oraz preferencji żywieniowych kobiet w ciąży, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2015, nr 4(45), s. 248-254 [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2015/4/248_4_45_2015.pdf
 4. Marzęcka Agnieszka, Badanie sposobu żywienia, preferencji pokarmowych, wiedzy żywieniowej, aktywności fizycznej i stanu odżywienia kobiet w ciąży, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Chalcarza,. Uniwersytet Madyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2015 [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.wbc.poznan.pl/Content/383007/PDF/index.pdf
 5. Morawska Stanisława, Ocena zachowań żywieniowych kobiet w okresie ciąży i laktacji, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzat Schlegel-Zawadzkiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu, Kraków, 2015 [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/dlibra/publication/4023/edition/4023/content?ref=desc
 6. Odżywianie w czasie ciąży, „Ginekologia po Dyplomie” 2010, nr 9, s. 115-119 [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/013/078/original/115-119.pdf?1472545683
 7. Ostachowska-Gąsior A., Podaż białka w diecie kobiet ciężarnych o prawidłowym i nieprawidłowym stanie odżywienia, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2008, nr 89(4), s. 537-542 [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.phie.pl/pdf/phe-2008/phe-2008-4-537.pdf
 8. Świątkowska Dorota, Poradnik żywienia kobiet w ciąży, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka Klinika Położnictwa i Ginekologii [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.imid.med.pl/images/poradnik-zywienia-dla-kobiet-w-ciazy.pdf
 9. Urbaniak Tomasz, Klejewski Andrzej, Pisarska Magdalena, Kostecka Ewelina, Wpływ suplementacji diety na masę urodzeniowa noworodka, „Przegląd Lekarski” 2012, nr 10(69), s. 1015-1020 [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/5449771-Wplyw-suplementacji-diety-na-mase-urodzeniowa-noworodka.html
 10. Wendołowicz Agnieszka, Stefańska Ewa, Ostrowska Lucyna, Żywienie kobiet w okresie ciąży: opis przypadku, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, 2014, t. 20, nr 3, s. 341–345 [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/23971315-Zywienie-kobiet-w-okresie-ciazy.html
 11. Żywienie w ciąży: porady żywieniowe dla przyszłych mam. Opracowano i wydano ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach pro-gramu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007–2011”. [online], [dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: http://docplayer.pl/1151105-Zywienie-w-ciazy-porady-zywieniowe-dla-przyszlych-mam.html