Ciąża a używki i uzależnienia – netografia

Dzisiejsza wiedza dostarcza nam informacji na temat szkodliwości stosowania wszelkich używek u kobiet w czasie ciąży. Większość przyszłych mam raczej unika ich ze względu na dobro dziecka. Są jednak takie, które nie potrafią przez okres ciąży odstawić papierosów, alkoholu czy narkotyków. Być może przyczyną tego jest brak wiedzy na temat szkodliwych skutków uzależnień dla nienarodzonego dziecka. Polecamy na ten temat netografię:

 1. Banach Marek (red.), Alkoholowy zespół płodowy: teoria, diagnoza, praktyka, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/alkoholowy_zespol_plodu.pdf
 2. Banach Marek, Konieczna Zuzanna, Świadomość kobiet dotycząca zagrożeń związanych z piciem alkoholu w czasie ciąży, W: Banach Marek, Gierat Tadeusz Waldemar (red.), Z zagadnień profilaktyki zagrożeń społecznych, Wydawnictwo MTM Levoca, 2009, s. 22-47 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8545/Banach-Gierat%20208pp%20%28rev2%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 3. Bernfeld Barbara, Mazurkiewicz Jacek, „Za młody, by pić” Naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne, Wrocław, 2016 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/77815/Brenfeld_B_Mazurkiewicz_J_Za_mlody_by_pic_Naruszenie_prawa_do_zycia_lub_zdrowia_dziecka_przez_pijace_alkohol_kobiety_ciezarne.pdf
 4. Bumbul Elżbieta , Leki w ciąży – prezentacja [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://skn-starynki.wum.edu.pl/sites/skn-starynki.wum.edu.pl/files/leki_w_ciazy.pdf
 5. Dannaway Douglas C., Mulvihill John J., Poalkoholowe uszkodzenie płodu, „Pediatria po Dyplomie” 2011, vol. 15, nr 1, s. 55-63 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/012/337/original/55-63.pdf?1473152335
 6. Dla pacjentek – narkotyki w ciąży i w czasie karmienia piersią, Poznań: Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, 2015 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.gpsk.am.poznan.pl/upload/files/informator/F80_U_narkotyki.pdf
 7. Jagielska Iwona, Kazdepka-Ziemińska Anita, Korcyl Małgorzata, Grabiec Marek, Kobieta i narkotyki, „ Farmacja Współczesna” 2013, nr 6, s. 173-177 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201304_Farmacja_003.pdf
 8. Kazdepka-Ziemińska Anita, Jagielska Iwona, Stankiewicz Martyna, Głogiewicz Małgorzata, Tyloch Małgorzata, Grabiec Marek, Nikotynizm wśród ciężarnych z wybranymi powikłaniami ciąży, „ Farmacja Współczesna” 2013, nr 6, s. 168-172 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201304_Farmacja_002.pdf
 9. Kazdepka-Ziemińska Anita, Jagielska Iwona, Stankiewicz Martyna, Głogiewicz Małgorzata, Tyloch Małgorzata, Grabiec Marek, Nikotynizm wśród ciężarnych z wybranymi powikłaniami ciąży, „Farmacja Współczesna” 2013, nr 6, s. 168-172 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/19890426-Nikotynizm-wsrod-ciezarnych-z-wybranymi-powiklaniami-ciazy-substance-abuse-among-pregnant-women-with-complications-of-pregnancy.html
 10. Kędra Edyta, Borczykowska-Rzepka Maria, Płodowy Zespół Alkoholowy w ujęciu interdyscyplinarnym, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2015 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.dbc.wroc.pl/Content/30103/plodowy_zespol_alkoholowy.pdf
 11. Klejewski Andrzej, Urbaniak Tomasz, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Sobczyk Katarzyna, Wpływ palenia tytoniu na przebieg i rozwój ciąży, „Przegląd Lekarski” 2012, nr 10(69), s. 929-933 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/6057511-Wplyw-palenia-tytoniu-na-przebieg-i-rozwoj-ciazy.html
 12. Korzeniowska Katarzyna, Cieślewicz Artur , Pawlaczyk Michał , Pawlaczyk Mariola, Jabłecka Anna, Postawy kobiet ciężarnych i ich otoczenia wobec nałogu palenia tytoniu, „ Farmacja Współczesna” 2013, nr 6, s. 163-167 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201304_Farmacja_001.pdf
 13. Kozakiewicz Barbara, Chądzyńska Małgorzata, Dmoch-Gajzlerska Ewa, Wiedza ciężarnych na temat szkodliwości palenia dla płodu i świadomość wpływu zakażenia wirusem HPV na rozwój raka szyjki macicy, „Current Gynecologic Oncology” 2016, nr 14 (1), s. 13–22 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.psjd-530cd106-6afb-46b4-8e35-878a89776a46
 14. Krzyścin Mariola, Markwitz Wiesław, Tytoń a ciąża, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2014, t. 7, z. 1, s. 5-15 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/7110919-Tyton-a-ciaza-mariola-krzyscin-wieslaw-markwitz.html
 15. Krzyścin Mariola, Wpływ palenia papierosów oraz narażenia na wdychanie dymu tytoniowego w aspekcie stanu noworodka po urodzeniu, rozprawa na stopień doktora nauk medycznych pod kierunkiem dr hab. med. Wiesława Markwitza. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu II Wydział Lekarski, Poznań, 2013 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.wbc.poznan.pl/Content/323385/PDF/index.pdf
 16. Lesińska-Sawicka Małgorzata, Planowanie ciąży a stosowanie używek w czasie ciąży przez kobiety z wybranych krajów europejskich, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2011, nr 92(1), s. 127-131[online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: http://phie.pl/pdf/phe-2011/phe-2011-1-127.pdf
 17. Maciąg Dorota, Figuła Agata, Cichońska Małgorzata, Kucharska Katarzyna, Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: http://zn.wsbip.edu.pl/wydania/zeszyt2/sekcjaB/4.PDF
 18. Marek Magdalena, Spożywanie alkoholu przez kobiety w czasie ciąży – zagrożeniem dla rozwoju dziecka, „Studia Socialia Cracoviensia” 2013, nr 2(9), s. 146-153 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/22647473-Spozywanie-alkoholu-przez-kobiety-w-czasie-ciazy-zagrozeniem-dla-rozwoju-dziecka.html
 19. Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja, Łepecka-Klusek Celina, Pilewska-Kozak Anna Bogusława, Stadnicka Grażyna, Używki w ciąży –alkohol, „Journal of Education, Health and Sport” 2015, nr 5(8), s. 385-394 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: http://docplayer.pl/16176902-Uzywki-w-ciazy-alkohol-stimulants-in-pregnancy-alcohol.html
 20. Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja, Łepecka-Klusek Celina, Stadnicka Grażyna, Pilewska-Kozak Anna Bogusława, Używki w ciąży –kofeina, „Journal of Education, Health and Sport” 2015, nr 5(6), s. 395-406 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://zenodo.org/record/18817#.XpbArLjvHwd
 21. Sochaczewska Diana, Czeszyńska Maria Beata, Konefał Halina,Garanty-Bogacka Barbara, Palenie czynne lub bierne w okresie ciąży a wybrane parametry morfologiczne i powikłania okresu noworodkowego, „Ginekologia i Położnictwo” 2010, nr 81, s. 687-692 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/21801158-Palenie-czynne-lub-bierne-w-okresie-ciazy-a-wybrane-parametry-morfologiczne-i-powiklania-okresu-noworodkowego.html
 22. Szamotulska Katarzyna, Brzeziński Zbigniew J., Palenie tytoniu przez kobiety ciężarne a stan biologiczny noworodka w Polsce, „Alkoholizm i Narkomania” 2000, t. 13, nr 3, s. 389-398 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: http://ain.ipin.edu.pl/archiwum/2000/3/AiN_3-2000-06.pdf
 23. Używanie substancji o działaniu uzależniającym/odurzającym w czasie ciąży, „Wektory Ginekologii” s. 51-54 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://studylibpl.com/doc/781661/u%C5%BCywanie-substancji-o-dzia%C5%82aniu-uzale%C5%BCniaj%C4%85cym-odurzaj%C4%85cym-w
 24. Warzycha Jolanta, Baryła Marta, Halkiewicz Marian, Warzycha Ewa, Rakowska Marta, Wpływ alkoholu na rozwój dziecka – współczesne poglądy, „Postępy Neonatologii” 2013, nr 2(19), s. 64-68 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.szpitalparkitka.com.pl/media/static/Publikacje/artyku—2.pdf
 25. Wierzejewska Regina, Jarosz Mirosław, Sawicki Włodzimierz, Stelmachów Jerzy, Siuba Magdalena, Antyzdrowotne zachowania kobiet ciężarnych. Tytoń, alkohol, kofeina, „Żywienie Człowieka i Metabolizm” 2011, nr 2, s. 84-98 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://ciazabezalkoholu.pl/images/file/Polskie/Inne/Antyzdrowotne_zachowania.pdf
 26. Wybierz mądrze – nie pij w ciąży! Życie Twojego dziecka jest najważniejsze!, Kraków: Fundacja Zdrowie Dziecka [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.zdrowiedziecka.org/uploads/dokumenty/FAS_broszura-final.pdf
 27. Żukiewicz-Sobczak Wioletta, Paprzycki Piotr, Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży: raport, Lublin: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, 2013 [online], [dostęp 15.04.2020]. Dostępny w internecie: https://ciazabezalkoholu.pl/images/file/RozpowszechnianieFASD/Zachowania.pdf