Wychowanie dziecka z autyzmem w środowisku rodzinnym – netografia

Zapraszamy do korzystania z netografii poświęconej problemom rodzin wychowujących dzieci z autyzmem.

 1. Banasiak Anna, Psychospołeczny wymiar jakości życia rodzin dzieci z autyzmem, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia”, 2008, .z. XV, s. 5–12 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: http://212.87.236.17:8080/Content/523/psychologia_15%20-%205.pdf
 2. Buława-Halasz Joanna, Rzecznictwo osób autystycznych, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2015, nr 18, s. 92-98 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum-pdf/niepelnosprawnosc18.pdf
 3. Grabinska Marta, Talar Anna D., Kurylak Andrzej, Kaźmierczak Marzena, Zreda-Pikies Aneta, Wróbel-Bania Agnieszka, Społeczne funkcjonowanie dziecka z autyzmem, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2013, nr 3, s. 158-169 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2013-t-n3/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2013-t-n3-s158-169/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2013-t-n3-s158-169.pdf
 4. Jagielska Gabiela, Dziecko z autyzmem i zespołem aspergera w szkole i w przedszkolu: informacje dla pedagogów i opiekunów, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/196/05ore_autyzm.pdf
 5. Khymko Marta, Cylkowska-Nowak Mirosława, Autyzm u dzieci – nowy problem terapeutyczny i społeczny, „Pielęgniarstwo Polskie” 2011 r., nr 4, s. 215-220 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2011/4/4_42_2011.pdf
 6. Khymko Marta, Cylkowska-Nowak Mirosława, Autyzm u dzieci – symptomatologia i postawy rodzicielskie, „Pielęgniarstwo Polskie” 2011 r., nr 4, s. 215-220 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2011/4/4_42_2011.pdf
 7. Kochman Dorota, Miedziak Ewa, Problemy rodziców dzieci z autyzmem – studium przypadku, „Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne” 2013, t. 2, nr 2, s. 75-82 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: https://pdfs.semanticscholar.org/a945/1dc26bba03d057b339ebe947f15d27a9c299.pdf?_ga=2.127065549.139305036.1586203822-6531642.1586203822
 8. Łaba-Hornecka Agnieszka, Rola pełnosprawnych rówieśników w życiu dzieci z autyzmem (przegląd niektórych programów interwencji rówieśniczej), „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2015, nr 18, s. 81-91 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum-pdf/niepelnosprawnosc18.pdf
 9. Prokopiak Anna, Wychowanie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2014 r., vol. XXVII, 2, s. 51-59 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: https://lsmll.journals.umcs.pl/j/article/viewFile/132/129
 10. Szafrańska Anida, Doświadczenie wsparcia społecznego przez rodziny z dzieckiem autystycznym, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Anny Nowak. Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katowice 2007 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/12464?id=12464
 11. Szafrańska Anida, Współpraca szkoły z rodziną dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych – wybrane problemy, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, 2016, .t. XXV, s. 535–545 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: http://docplayer.pl/67829252-Wspolpraca-szkoly-z-rodzina-dziecka-ze-spektrum-zaburzen-autystycznych-wybrane-problemy.html
 12. Szmania Lidia, Doświadczenia emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalne” 2014, nr 5, s. 69-91 [online], [dostęp 03.04.2020]. Dostępny w internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/1558/1531
 13. Tsirigotis Konstantinos, Lewik-Tsirigotis Ewa, Dydyna Katarzyna, Autyzm w rodzinie – problemy i próby pomocy, „Pedagogika Rodziny”, 2012, nr 2(1), s. 78-100 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/attachments/article/PR_2_1.pdf
 14. Walasek Stefanii i Winczury Barbary (red.), Wychowanie w rodzinie, t. IV, Rodzina o specjalnych potrzebach, Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2011 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64837/Wychowanie_w_Rodzinie_tom_IV_2011.pdf