Hipoterapia dzieci autystycznych – netografia

Hipoterapia jest formą terapii stosowaną w różnych schorzeniach i deficytach. Zapraszamy do przejrzenia kilku publikacji omawiających to zagadnienie w kontekście terapii dzieci z autyzmem.

  1. Chmiel Krystyna, Kubińska Zofia, Derewiecki Tomasz, Terapie z udziałem zwierząt w rehabilitacji różnych form niepełnosprawności, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2014, nr 95(3), s. 591-595 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-3-591.pdf
  2. Kuliński Wojciech, Holistyczne oddziaływanie hipoterapii na organizm człowieka, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr n. med. Andrzeja Walawskiego. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Instytut Fizjoterapii, Nowy Targ 2006 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.strony.toya.net.pl/~cheater/varia/praca/kulinskilic.pdf
  3. Łojek Jacek, Strumińska Anna,Łojek Anna, Hipoterapia – człowiek i koń w relacji terapeutycznej, „Przegląd hodowlany” 2011, nr 11. s. 13-17 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://ph.ptz.icm.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/5-%C5%81ojek.pdf