Przykłady słynnych autystyków – netografia

Zapraszamy do lektury kilku ciekawych publikacji opisujących i wyjaśniających mechanizm wyjątkowych zdolności jakimi obdarzone bywają osoby z autyzmem i zespołem Aspergera.

  1. Brożek Bartosz, Hohol Mateusz, Geniusze, sawanci i ludzkie kalkulatory, „Charaktery” 2013, nr 11, s. 82-87 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: https://hohol.pl/wp-content/uploads/2012/12/Charaktery-11-2013-Brozek_Hohol.pdf
  2. Dębowski Klaudiusz, Bohuslav Martinů, geniusz z Aspergerem, „Beethoven magazine” 2017, nr 23, s. 60-61 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: https://issuu.com/beethovenmagazine/docs/bee_mag_23_s1_8df4fe43ce1f6e
  3. Gałkowski Tadeusz, Kossewska Joanna (red.), Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2838/Autyzm-wyzwaniem-naszych-czasow.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  4. Grandin Temple, Duffy Kate, Rozwijanie talentów ścieżki kariery dla osób z zespołem aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym, Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 2013 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.pfon.org/images/dodatki/20131114_talenty.pdf
  5. Minczakiewicz Elżbieta M., Kamień z Rosetty sawantyzmu w świecie zjawisk paranormalnych i komputeryzacji, W: Morbitzer Janusz, Musiał Emilia (red.), Człowiek, media, edukacja. Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2012, s. 289-294 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/minczak.pdf
  6. Pomorska Krystyna, Twórczy geniusz czy „wybryk natury”? Rozważania na temat wysepkowych zdolności i sawantyzmu w autyzmie, Warszawa: Fundacja „Wsparcie na starcie” [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: https://studylibpl.com/doc/725461/tw%C3%B3rczy-geniusz-czy-%E2%80%9Ewybryk-natury%E2%80%9D%3F
  7. Rzepkowska Aleksandra, Zespół Aspergera –społeczno-kulturowe konsekwencje diagnozy, „Zeszyty Wiejskie” 2014, t. 19, s. 143-153 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/26302/Aleksandra_Rzepkowska_143_153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  8. Siemion, I. Z., Okruchy XXV. O kreatywnym autyzmie, „Wiadomości Chemiczne” 2012, [Z] 66, 3-4, s. 377-386 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS8-0026-0035