Nowości dla studentów (04’2019)

Nowości dla studentów – kwiecień 2019 r.

Bromatologia : zarys nauki o żywności i żywieniu / Henryk Gertig, Juliusz Przysławski. – Wydanie I – 3 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015

Europa 2018 : wobec wyzwań i zagrożeń / Miron Kłusak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw / Krzysztof Łobos, Paula Pypłacz. – Wydanie II. – Warszawa : CeDeWu, 2018

Interes publiczny w prawie gospodarczym = Public interest in economic law / redakcja naukowa Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Krzysztof Kucharski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

Jednoosobowa firma : jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą / Danuta Młodzikowska i Björn Lundén. – Wydanie 17, dodruk. – Gdańsk : BL Info Polska Wydawnictwo, 2018

Położnictwo i ginekologia : repetytorium / redaktor naukowy Grzegorz H. Bręborowicz ; [autorzy: Beata Banaszewska i czterdziestu ośmiu pozostałych]. – Wydanie I – 3 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Przyszłość ludzkości : podbój Marsa, podróże międzygwiezdne, nieśmiertelność i nasze miejsce poza Ziemią / Michio Kaku ; przełożyli Bogumił Bieniok i Ewa L. Łokas. – Warszawa : Prószyński i S-ka – Prószyński Media, 2018

Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. – Wydanie 1. – 7. dodruk. – Warszawa : Scholar, copyright 2018

Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie : jedna czy wiele? / Jerzy Szmagalski. – Wydanie II, zaktualizowane. – Warszawa : Difin, 2018

System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Grzegorz Pietrek. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018