Kreatywna Skrzynka Nauczyciela Klas 1-3 (4)

Zapraszamy nauczycieli klas 1-3 do lektury książek, których autorką jest Mariola Jąder. Są to dwie części publikacji „Krok… w kierunku kreatywności”. Pierwsza z nich zawiera program stymulowania twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, natomiast w drugiej znajdują się zabawy i ćwiczenia, które można przeprowadzić realizując jego założenia.

Polecamy je, mimo że nie są to najnowsze publikacje, bo wydane zostały 2005 r. Warto je jednak poznać ze względu na ich praktyczny charakter. W każdej nauczyciele znajdą bowiem podpowiedzi jak rozwijać ekspresję twórczą dzieci w obszarze aktywności werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Jest tu również zaprezentowane kilka technik twórczego rozwiązywania problemów.

To zaledwie kilka spośród poruszonych przez Mariolę Jąder zagadnień. Mimo, że publikacje nie są obszerne to znaleźć w nich można wiele przydatnych w pracy nauczyciela rozwiązań i ciekawych podpowiedzi.

Zapraszamy do zamawiania książek w katalogu internetowym biblioteki.

>>> Zamów
>>> Zamów