Pieśni, które znamy i kochamy – finał powiatowego konkursu dla uczniów

Jednym z elementów patriotycznej tradycji Polaków są pieśni, które towarzyszyły kolejnym pokoleniom naszych rodaków dążących do wolności. Stulecie odzyskania niepodległości wydaje się być doskonałą okazją do tego, aby najpiękniejsze z nich przypomnieć najmłodszym mieszkańcom miasta i gminy Lipsko oraz powiatu lipskiego. W związku z tym Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej i Biblioteka Pedagogiczna w Lipsku postanowiły w listopadzie 2018 r. zorganizować powiatowy konkurs zatytułowany „PIEŚNI, KTÓRE ZNAMY I KOCHAMY”. Jego głównymi celami było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla dokonań przeszłych pokoleń poprzez popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży polskich pieśni patriotycznych. Konkurs objęty był patronatem Starosty Powiatu Lipskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko. Byli oni również fundatorami nagród.

Finał konkursu odbył się 30 listopada 2018 r w Bibliotece Pedagogicznej w Lipsku. Wzięli w nim udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz III kl. gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lipskiego. Jego uczestnicy musieli wykazać się znajomością wybranych pieśni patriotycznych z czasów niewoli oraz z okresu pierwszej wojny światowej.

W pierwszej części uczniowie musieli wypełnić test z luką, uzupełniając cytaty z wybranych pieśni. W drugiej należało się wykazać znajomością tekstu i melodii rozpoznając tytuły utworów po zaprezentowanym kilkusekundowym fragmencie.

W konkursie wzięło udział 37. uczniów, 26. ze szkół podstawowych i 11. z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Po sprawdzeniu wyników w kategorii szkół podstawowych nagrodzeni zostali: 1-sze miejsce Agata Żabicka (kl. VII – Szkoła Podstawowa w Siennie), 2-gie miejsce Natalia Stępień (kl. VII – Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej), 3-cie miejsce Agata Cebula (kl. VIII – Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej), wyróżnienie otrzymała Zuzanna Dusza (kl. VIII – Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej).

Wśród starszych uczniów nagrodzeni zostali: 1-sze miejsce Natalia Kąkol (kl. I LO ZSP w Lipsku),  2-gie miejsce Karina Cichońska (kl. III Gimnazjum w Krępie Kościelnej), 3-cie miejsce Aleksandra Zardzewiała (kl. III Gimnazjum w Krępie Kościelnej), wyróżnienie otrzymała Dominika Marczak (kl. I LO ZSP w Lipsku).

Nagrody w imieniu Starosty Powiatu Lipskiego wręczyła zwycięzcom pani Małgorzata Górz – sekretarz w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

Oczekując na wyniki konkursu uczestnicy mogli wysłuchać mniej i bardziej znanych pieśni legionowych w wykonaniu uczennic z Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej, które do występu przygotowywała pani Justyna Prokop.

Pieśni, które znamy i kochamy – finał powiatowego konkursu dla uczniów