Powiatowy konkurs – „Pieśni, które znamy i kochamy”

POWIATOWY KONKURS

PIEŚNI, KTÓRE ZNAMY I KOCHAMY

Z OKAZJI OBCHODÓW ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ

Organizatorzy:

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU FILIA W LIPSKU

oraz

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRĘPIE KOŚCIELNEJ

***

Konkurs odbywa się pod patronatem

STAROSTY POWIATU LIPSKIEGO

BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

***

Regulamin konkursu

 1. ORGANIZATORZY

   1. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Lipsku

   2. Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej

 1. CELE KONKURSU

  1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  2. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla dokonań przeszłych pokoleń.

  3. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży polskich pieśni patriotycznych.

 2. ZAKRES I TEMATYKA

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów

 • klas V-VIII szkoły podstawowej,

 • III kl. gimnazjum,

 • szkół średnich.

  1. Tematyka konkursu obejmuje znajomość wybranych pieśni patriotycznych z czasów niewoli i I wojny światowej.

  2. Wykaz utworów, których znajomością powinni wykazać się uczestnicy konkursu, wraz z ich tekstami i plikami audiowizualnymi można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Lipsku: http://lipsko.bibliotekapedagogiczna.pl

 1. ORGANIZACJA I TERMINY

  1. Szkoły zgłaszają udział swoich uczniów w konkursie poprzez wypełnienie formularza (>>>otwórz dokument<<<) i przesłanie go do organizatorów w terminie do 28.11.2018 r. pocztą tradycyjną lub zeskanowany dokument na adres e-mail: lipsko@bp.radom.pl

  2. Szkoła może zgłosić czterech uczestników.

  3. Konkurs odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r., początek o godzinie 9.30 i składać się będzie z dwóch części:

 1. indywidualny test pisemny sprawdzający znajomość wskazanych pieśni (test z luką),

 2. rozpoznawanie pieśni na podstawie fragmentu melodii.

4) Niezależna komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej,

 • uczniowie III kl. gimnazjum i szkół średnich.

5) Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz ewentualne wyróżnienia.

 1. USTALENIA PORZĄDKOWE

  1. Zestawy zadań konkursowych przygotuje niezależna komisja złożona z pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Lipsku.

  2. Bezpieczny dojazd uczniów do miejsca organizacji konkursu zapewnia dyrektor szkoły, której uczniowie biorą udział w konkursie.

 

***

Wykaz utworów, których znajomością powinni wykazać się uczestnicy konkursu

 

Ze względu na rożne wersje tekstów, prosimy o korzystanie z tekstów, które znajdują się w śpiewnikach (wersje pdf do ściągnięcia) oraz na polecanych przez nas stronach internetowych.

 

Pieśń o wodzu miłym (inna wersja tytułu: „Jedzie, jedzie na kasztance”)

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 47), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

Warczą karabiny

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 43), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

Marsz Strzelców

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 43), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

Białe róże

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 47), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

Hej, hej, ułani

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 47), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

My, pierwsza brygada

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 47), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

Jak to na wojence ładnie

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 43), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

O mój rozmarynie

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 47), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

Przybyli ułani pod okienko

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 69), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

Tam na błoniu błyszczy kwiecie

>>> tekst

>>> nagranie

Wojenko, wojenko

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 43), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć

>>> tekst

>>> nagranie

Szara piechota (inna wersja tytułu „Piechota”)

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 69), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

Warszawianka

>>> tekst

>>> nagranie

Kadrówka

>>> tekst znajduje się w śpiewniku (Lekcja śpiewania 47), który należy pobrać w pliku pdf

>>> nagranie

Pierwsza kadrowa

>>> tekst

>>> nagranie

Do moich synów

>>> tekst

>>> nagranie

Hej strzelcy wraz

>>> tekst

>>> nagranie

Marsz, marsz Piłsudski

>>> tekst

>>> nagranie

Ciężkie losy legionera (inna wersja tytułu „Ciężkie czasy legionera”)

>>> tekst

>>> nagranie