Nowości dla studentów (10’2018)

Nowości dla studentów – październik 2018 r.

Fizykoterapia : aspekty kliniczne i biofizyczne / Val Robertson, Alex Ward, John Low, Ann Reed ; tłumaczenie z języka angielskiego Katarzyna Ciechanowska, Małgorzata Łukowicz, Justyna Szymańska, Magdalena Weber-Zimmermann, Paweł Zalewski. – Wydanie 1

Freud i inni : historia współczesnej myśli psychoanalitycznej / Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017

Krótka historia filozofii / Nigel Warburton ; [tłumaczenie Sergiusz Lipnicki]. – Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2016

Krótka historia religii / Richard Holloway ; [tłumaczenie Sergiusz Lipnicki]. – Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2017

Patofizjologia kliniczna : podręcznik dla studentów medycyny / redakcja Barbara Zahorska-Markiewicz, Ewa Małecka-Tendera, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Jerzy Chudek. – Wydanie 2. – Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2017

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami / redakcja naukowa Roman Hauser, Andrzej Skoczylas ; [autorzy] Roman Hauser, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas. – 2. wydanie, stan prawny na 1 września 201

Problemy bezpieczeństwa w wybranych państwach : instytucje, badania, studia / redakcja naukowa Daniel Przastek ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa,

Prawo gospodarcze publiczne / redaktor Andrzej Powałowski ; autorzy Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, i 8 inn.

Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Zenon Trejnis, Jakub Adamkiewicz ; Wydział Logistyki. Wojskowa Akademia Techniczna. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

Starość człowieka – szanse i zagrożenia : implikacje pedagogiczne / Joanna K. Wawrzyniak. – Warszawa : CeDeWu, 2017