„Lipsko w fotografii dawniej i dziś” – najnowszy album Jana Skrzypczyńskiego

W połowie lipca ukazał się album zatytułowany „Lipsko w fotografii dawniej i dziś”, którego autorem jest Jan Skrzypczyński. Jest to kolejna publikacja fotografa, który od ponad 50. lat utrwala na zdjęciach zmiany zachodzące w Lipsku i na Ziemi Lipskiej.

W albumie znalazło się prawie 500 fotografii. Na niemal trzystu stronach książki zestawione zostały ze sobą zdjęcia lipskich domów, ulic i miejsc sprzed laty i ich wygląd obecny. Przeglądając ją mamy więc okazję sprawdzić na ile przez lata przeobraziło się nasze miasto i jego najbliższa okolica.

Oprócz fotografii wykonanych przez Jana Skrzypczyńskiego w albumie znalazło się również wiele zdjęć, które w różny sposób trafiły do jego archiwum i prezentują mieszkańców Lipska z początków dwudziestego wieku, z okresu dwudziestoleciu międzywojennego, lat wojny i okupacji oraz pierwszych lat po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Album jest bardzo cenną pozycją dotycząca naszego regionu. Tym cenniejszą, że takich publikacji nie ukazało się jak dotąd wiele, a wszystkie z nich szybko znalazły swoich nabywców i dzisiaj można je jedynie wypożyczyć w bibliotekach.

Wszystkich, którzy chcieliby nabyć album „Lipsko w fotografii dawniej i dziś” prosimy o kontakt z naszą biblioteką (tel.: 48 3701200) lub autorem książki Janem Skrzypczyńskim (692194455).

„Lipsko w fotografii dawniej i dziś” – najnowszy album Jana Skrzypczyńskiego